עדכון בנושא הביטחון

דבר ראש המועצה המקומית, תומר מוסקוביץ, צור הדסה


תושבים יקרים,

לאחרונה התרחשו בצור הדסה שני אירועי פריצה. בעקבותיהם קיבלתי פניות בעניין ואף הועלו ברשתות החברתיות טענות בדבר מצב הביטחון בישוב; ואני מבקש להתייחס לעניין.

ראשית חובה לציין כי אנחנו רואים כל פריצה ככישלון של מערך האבטחה, וכפגיעה חמורה בתושבים. כמובן בראש ובראשונה במי שרכושו נפגע, אך גם בתחושת הביטחון של כל התושבים כולם.

עם זאת, חובה לציין כי בשלוש השנים האחרונות יש ירידה דרסטית במספר הפריצות בישוב. אמנם, הנתונים המלאים נמצאים בידי המשטרה, אבל אנחנו מתבססים על דיווחים של התושבים אלינו, והמגמה ברורה באופן  חד משמעי. מהיקף של כעשרים אירועי פריצה מדווחים בשנה, למספר של כחמישה אירועים בשנה (הנתונים באתר המשטרה מתייחסים לכל מטה יהודה, לא חשוב באיזו ישוב תבחרו. אתר המשטרה טרם עודכן בהיפרדות ממטה יהודה).

הירידה במספר האירועים נובעת משינוי תפיסת הביטחון ומההשקעה הרבה של גורמים הביטחון בישוב: עובדי המועצה ואנשי מג"ב כאחד.
יש יותר יוזמה. יותר מצלמות. יותר שיתופי פעולה עם גורמי ביטחון שונים וכו', לכך יש להוסיף גם את  הנוכחות של פלוגת החיילים הנמצאת בישוב ופועלת גם באוזר עין קובי וגם באזור שמורת הסנסן. מטבע הדברים לא על כל האמצעים והפעולות אנחנו יכולים לדווח בפורום פומבי. 

לאחרונה נוספו בצור הדסה עוד מצלמות אבטחה והיום אישרנו רכישת מצלמות נוספות לגדר וסיכמנו על הכנת תכנית להתקנת אמצעים טכנולוגיים נוספים. סיכמנו היום גם על צעדים נוספים להגברת הביטחון אך, מאחר וכאמור מדובר בפורום פומבי איני יכול לפרטם.

בנוסף בכוונתי לפעול לתוספת סמכויות למאבטחי הישוב, ואפנה בעניין זה לגורמים בכירים במשטרה.
אני מזכיר לכולם כי בכל אירוע בטחוני ניתן לפנות 24/7 למוקד צור הדסה (6412*) והמוקד יעדכן את המנב"ט ויפעיל את גורמי הביטחון הרלבנטיים.

בברכה,

תומר מוסקוביץ
ראש המועצה המקומית
צור הדסה