חתמו על העצומה

פגיעה בצור הדסה = פגיעה במטה יהודה


כל תושבי ותושבות מטה יהודה הולכים להיפגע מהמחטף שמבצע ניב ויזל ראש המועצה, משיקולי בחירות נטו.
ויזל רגע לפני הבחירות, במחטף, ללא הליך תקין ומסודר, פועל להוצאת צור הדסה ממועצת מטה יהודה.
כל גורמי המקצוע מסכימים כי המהלך הזה יפגע תקציבית בתושבי מטה יהודה ובתושבי צור הדסה.

המשמעות בפועל היא:
- עלייה במחירי הארנונה.
- ירידה באיכות התשתיות.
אנחנו לא ניתן לזה יד.

מוזמנים לחתום על העצומהולהתנגד למהלך