ישיבת ועד 57 - 23.01.23 - תמצית


ישיבת ועד 57 - 23.01.23 - תמצית

תושבים יקרים, אמש נערכה ישיבת ועד בבית העם, תמצית הישיבה לפניכם:

גני הילדים בצור הדסה – על מנת לשבץ את ילדי צור הדסה באופן מיטבי יש צורך בגן נוסף בצור הדסה. משרד החינוך אישר זאת תקציבית מצידו אך המועצה לא מוכנה לשים את חלקה היחסי. ועד צור הדסה מתנגד נחרצות להחלטת המועצה ובמקרה הצורך אף עומד להיאבק בה.

עצמאות צור הדסה – "ללא היתכנות כלכלית, אין עצמאות". ועד צור הדסה ימשיך לפעול על פי אג'נדה זו בכל הערוצים וככל שנדרש. במהלך החודשיים הקרובים מתוכנן כנס תושבים לשיתוף ציבור בנושא.

מגרשי הטניס – למען הסדר הטוב מגרשי הטניס מופעלים באמצעות אפליקציה. מדיניות הוועד לתקופת הפיילוט -  תושבי צור הדסה פטורים מתשלום ותושבי חוץ ישלמו עבור השימוש במתקנים. כמו כן ייבחנו כלים על מנת לוודא שאיש לא עושה שימוש לא הגון באפליקציה והיא אכן פועלת לטובת כלל התושבים. בתום תקופת הפיילוט יתקיים דיון בוועד בנושא.
ניתן להוריד את האפליקציה ב: https://lazuz.co.il

ועדת תרבות וקהילה – הוחלט על הקמת ועדת תרבות וקהילה. כל תושב אשר יהיה מעוניין לקחת חלק מוזמן. מיכל מקוב פלד ועדו (שידוס) ברום לקחו על עצמם להיות אחראים על הוועדה מטעם הוועד. פגישה ראשונה של הוועדה תתכנס בשבועות הקרובים.

תאורה ברחוב יסמין – אושר מנהל פרוייקט עבור תכנון תאורה ברחוב יסמין אשר הפך ציר מרכזי ללא תאורה.

התפטרות חבר ועד - דורון איילון הודיע בישיבה הקודמת כי מסיבות אישיות ייאלץ לעזוב את הוועד. ועד צור הדסה מודה לדורון בשם תושבי היישוב על ההתנדבות למען הכלל במשך שנים ארוכות. לאור זאת בישיבת הוועד הבאה ייבחר חבר ועד נוסף להשלמת השורות.

הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הוועד מפורסמים באתר ועד צור הדסה בכתובת:
https://www.tzur-hadassa.org.il/52

פרוטוקול מלא של ישיבה 57 יעלה לאתר עם אישורו בישיבה 58.

מוזמנים להתעדכן בפייסבוק ובוואסטאפ שלנו, המשך שבוע מקסים
חברי ועד צור הדסה