בית החינוך השש שנתי-תיכון "אור" ברנקו וייס

 
בית הספר הצומח תיכון "אור" ברנקו וייס הינו בית חינוך שש שנתי, מוביל ואיכותי, המציב במרכז העשייה את החינוך לערכיות, ומאמין בחדשנות פדגוגית וביחס אישי לתלמידיו. תהליכי הלמידה מכוונים לפיתוח עצמאותו ואחריותו האישית של כל תלמיד. בית הספר כבית חינוך, יקפיד על קיום תוכנית פעילות חינוכית חברתית עשירה ותורמת, לאורך כל שנת הלימודים - פעילות חשובה המחייבת את כל תלמידי בית הספר. בית הספר יקפיד על קיום ערוצי תקשורת ראויים בין ההורים לצוות החינוכי- לימודי, ולשיתוף פעולה רציף עם מועצת ההורים המרכזית.

 

ערכי הליבה של בית הספר

כבוד האדם – הקפדה מלאה על ערך הכבוד בין אדם לאדם בין כותלי בית הספר, וגם מחוצה לו.

יחס אישי – המפגש האישי בין התלמידים למחנכות הינו בעל ערך משמעותי וחשוב, לכן המפגש הינו יום יומי. בנוסף לשעות החינוך הרגילות, יתקיימו בתחילתו של כל יום לימודים, שחריות בכיתות האם.

אחריות אישית -  תהליכי הלמידה מכוונים לפיתוח עצמאותו ואחריותו האישית של כל לומד.

סקרנות חקר ולמידה משמעותית – בית הספר ישקוד על פיתוח תוכניות לימוד ייחודיות וישמור על רמת הוראה גבוהה, אשר מטרתה לעורר את סקרנות התלמידים וליצור למידה משמעותית.
 
 

פרטים נוספים