לכבוד: מחלקת הגבייה - מועצה מקומית צור הדסה
 
1. הרני לאשר לחייב חשבוני בהוראת קבע בנק בעבור החיובים הבאים:
2. מועד החיוב הינו בתאריך ה- 15 לכל חודש בפריסה של 12 חודשים.
3. כמו כן, תינתן הנחת הסדר של 2% בארנונה.
4. יש לפתוח הרשאה לחיוב חשבון דרך אפליקצייה / אתר הבנק, עם הקוד מוסד 23815.
5. את אישור פתיחת ההרשאה מהבנק יש לצרף בטופס זה.
 
פרטי המשלם:

כפי שמופיע בחשבוניות

כפי שמופיע בחשבוניות

 
הצהרה
  • ניתנת בזאת הרשאה לחייב את הוראת הקבע בנק שלי, אשר פרטיו צורפו, בסכומים שיהיה עלי לשלם במועדים הקבועים לתשלום.
  • כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו, ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה.
  • ידוע לי כי אוכל לבטל הוראה זו בהודעה בכתב, למחלקת הגבייה, וידוע לי כי בקשה זו לא תחול על חיובים שנעשו קודם למועד כניסת הביטול לתוקף.
יש לסמן (חובה) שדה חובה
 
Browser not supported