1. פרטי הנכס:

סוג שימוש: (חובה) שדה חובה
2. פרטי בעל הנכס:
 

 

3. פרטי צרכן יוצא (מחזיק נוכחי בבעלות או בשכירות):

בעל נכס יוצא המעביר לדייר בשכירות לצרף חוזה שכירות מינימום 12 חודשים.

 
הצהרה
יש לסמן (חובה) שדה חובה
 
Browser not supported
 
4. פרטי צרכן נכנס

צרכן נכנס: