עובדי הועד

עובדי המזכירות
  שם תפקיד אימייל טלפון 
  שחר מור מנכ"ל היישוב mancal@tzur-hadassa.org.il 052-8119645
  אורנה ימיני מנהלת חשבונות וחשבת שכר orna@tzur-hadassa.org.il 052-2862408
  מיטל בראל מזכירת הוועד

meital@tzh.org.il

02-5346866
    רכש office@tzh.org.il 02-5346866
 
גביה - ספק חיצוני
  שם תפקיד אימייל טלפון 
  שרון שמואל מנהלת מחלקת גביה gviya@tzur-hadassa.org.il   02-5346866
  רוית בן ארוש נציגת גביה gviya@tzur-hadassa.org.il 02-5346866
 
ביטחון
  שם תפקיד אימייל טלפון 
  יוסי לוי סרי אחראי ביטחון וחרום   050-8670681
  דני כהן  רכז ביטחון שוטף   050-4062021
  צביאל איליה שוטר קהילתי   050-6273828
  סייר  סיור יישובי    6412*
 
תרבות וקהילה
  שם תפקיד אימייל          טלפון
    רכז/ת תרבות וארועים          02-5346866
    רכזת חינוך בלתי פורמלי   02-5346866
 

 

מחלקת שפ"ע
  שם תפקיד אימייל          טלפון
  אלירן פרץ מנהל תחזוקה ונקיון         052-7026864
  שמחי רובין גנן ראשי ואחזקה   
052-8888839