במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

טפסי גביה להורדה

הצהרת מספר נפשות בנכס

הסדרת הוראת קבע בכרטיס אשראי על החיובים השוטפים

בקשה לחילופי צרכני מים בנכס

בקשת הקלה בגין נזילת מים

בקשה לעריכת ברור של חיוב מים

בקשה להעברת זכאות