במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

חברי הועד המקומי

רשימת חברי הועד המקומי
תמונה שם ותפקיד טלפון נייד דואר אלקטרוני

שלומי מגנזי
יו"ר הועד,

יו"ר ועדת חינוך

052-3500756

shlomi@tzur-hadassa.org.il

יאיר קמייסקי
סגן יו"ר הועד,

יו"ר ועדת אסטרטגיה

054-4554223 yairk@jdc.org.il
אורי גולדפלם
חבר ועד
052-3689613 uri.goldflam@gmail.com

דניאל זיו

חבר ועד
 

052-4730409 danielzivph@gmail.com
אמיר אזרחי
חבר ועד
050-4383606 amirezrachi@gmail.com
עו"ד עודד אלוש
חבר ועד,
יו"ר ועדות רווחה ומכרזים
054-9008042 aloded@gmail.com
בני גרניט
חבר ועד
 
050-3023798 bennygrnit@gmail.com
אורן כהן מגן
חבר ועד
052-3639414 niloren@gmail.com
 
אורנה לנגרמן
חברת ועד
054-4770542       orna@gcp.co.il
ד"ר חיים קרישפין
חבר ועד
 
050-5282519 haimk@kv-yavne.co.il
עו"ד רות שטרנברג
חברת ועד
050-5603273 rsternberg@012.net.il
 
לחצו כדי לראות תאום ציפיות של חברי הועד ביחס למטרות שהם מבקשים לקדם בקדנציה זו