במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

חברי הועד המקומי

רשימת חברי הועד המקומי
תמונה שם ותפקיד טלפון נייד דואר אלקטרוני

דלית רוסו
 יו"ר הועד

052-773-0957

dalit@tzh.org.il

יאיר קמייסקי

ס. יו"ר הועד

054-4554223

 

yair@tzur-hadassa.org.il

דורון איילון
חבר ועד
050-8531383 Doroneilon@gmail.com
עירית טוויג רביב

חברת ועד

052-4767257 irittwig@gmail.com
אייל ביבר
חבר ועד
050-6528585 eyb4@walla.co.il
שירי אמיר
חברת ועד
 
050-2277714 Rivers4@walla.co.il
שימי ברק
חבר ועד
 
053-7721277 shimibarak@outlook.com
מייה מושקוביץ שיש
חברת ועד
050-6942742
miya84@gmail.com

חבר ועד
   
לילך בן עמי
חברת ועד
 
054-2068818 lilach_benami@meuhedet.co.il
תומר טיילו
חבר ועד
050-8870633 tomertaylo@gmail.com