גודל פונט גודל פונט גודל פונט

עדכונים חשובים לתושבים

תאריך: 26/05/2020
תוכן:

17.3 הערכת מצב צור הדסה http://www.pulseem.com/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?id=0JI0w6bZgnfxALxN19bAuJLbnvnQXSga

15.3 הערכת מצב צור הדסה  http://www.pulseem.com/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?id=0JI0w6bZgndJBiqnlzL0MwE0swexxeAb

14.3 הערכת מצב צור הדסה   http://www.pulseem.com/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?id=0JI0w6bZgnfaZ+ou5w60WyigrcgAJLun

13.3 הסכמה רחבה בועדה הגאוגרפית -צור הדסה לעצמאות-  http://www.pulseem.com/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?id=0JI0w6bZgncUu0Wu6Zvn7k86DiVP6x4D