המועצה מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם, להיכלל במאגר המועצה
למתן שירותים, לביצוע עבודה מקצועית, הדורשת ידע ומומחיות.


מעוניינים להיכלל במאגר המועצה?

יש למלא את הטפסים המצ"ב (נספח א' + נספח ב')
עד לתאריך 11.9 ולשלוח למייל שכתובתו [email protected]

 

נספח א':

נספח ב':בואו והצטרפו אלינו
מועצה מקומית צור הדסה