מערך הביטחון היישובי – עדכונים חשובים!

בהמשך לפרסומים בנושא היטל השמירה, פונה בימים אלו שלומי מגנזי, יו"ר הוועד, למנכ"ל משרד הפנים וליועץ המשפטי של המשרד בדרישה להתערב בנושא, לתקן ולהפחית את תעריף השמירה שנקבע ע"י המועצה. כאמור, אין כל הצדקה, ציבורית או חוקית, לגבות מתושבי צור הדסה היטל שמירה בשיעור הגבוה ביותר בישראל. סכום הגבוה בכ- 30% מעלות רכישת שירותי השמירה בפועל על פי חוק העזר.

נוסיף לעדכן בהתפתחויות בנושא זה.

במקביל, ועל מנת להביא לצמצום הוצאות הבטחון פועל הוועד לבסס את מערך הביטחון היישובי על אמצעים טכנולוגיים תוך צמצום העסקת כוח אדם אנושי. בשורות הבאות נציג בפניכם את מפת הביטחון היישובי העדכנית:

***********

שינויים בשער המזרחי :
 כזכור, במסגרת בחינת הדרכים להפחתת היטל השמירה,  עלתה השאלה בנוגע לצורך בשומר הנייח בשער המזרחי וחברי הוועד המליצו על הורדת השומר הנייח בשעות היום. על מנת לשמוע את קולות התושבים בנושא חשוב זה ביקשנו את מעורבותכם והשתתפותכם בבחירת האפשרות המועדפת עליכם. יזמנו שאלון במסגרת שיתוף הציבור וההצבעה שלכם חיזקה את התחושה שלנו בנושא:  כ-700 תושבים הביעו את עמדתם, 

/Pulseem/ClientImages/1863///img_0273_1496305421316.jpg

כאשר  כ– 75% מתוכם תמכו בביטול השומר הנייח בשער המזרחי בשעות היום.
 
לפיכך, פעילות השומר הנייח בשער המזרחי, במהלך שעות היום, תופסק בתאריך  11.6.17 והעמדה תאויש על-ידי שומר רק בלילה, החל משעה 22:00 ועד לשעה 8:000 בבוקר, בכל ימות השבוע.  פעילות הסייר הנייד תמשך כסדרה - 24 שעות 7 ימים בשבוע.

******************

/Pulseem/ClientImages/1863///img_0275_1496305421448.jpg

שינויים בשער המערבי (הוורוד):  
 

המסלול הימני ייפתח במהלך יום ראשון הקרוב 4.6.17 ותהיה הפרדה בין המסלולים: במסגרת הפרדה זו המסלול הימני יהיה נתיב נסיעה לבעלי מדבקות בלבד! פתיחתו נועדה להקל ולזרז את הכניסה לישוב לבעלי המדבקות. כזכור, מדבקות ניתן לרכוש במזכירות היישוב. 

המסלול השמאלי יישאר נתיב למנויים באמצעות חיוג למספר הקיים: 054-3305945.

שימו לב: אזור מחסומי הכניסה המזרחי והמערבי מצולם כל העת לצורכי בקרה ופיקוח.

כל המהלכים האלה, ומהלכים נוספים שהוועד משקיע בהם זמן, מחשבה ומשאבים רבים, כמו עיבוי מערך המצלמות ביישוב, נועדו לטובת תפיסת בטחון הנותנת, כאמור, דגש ויתרון לשימוש באמצעים אלקטרוניים מתקדמים ומתן מענה יותר מדויק ומקצועי לצרכים שלכם, התושבים. 

בנוסף, חשוב לחזור ולהזכיר לכולנו כי עומדים לרשותנו עוד ערוצים טכנולוגיים שהוועד יזם, במטרה להגביר את תחושת המוגנות האישית ביישוב, בצד מתן שירות מיטבי ומתקדם לתושב מסביב לשעון. 

במסגרת זו, ניתן להיעזר בשעת חירום בלחצן המצוקה שבאפליקציית צור הדסה.  חשש לפריצה  לביתכם או לשכנים? מרגישים תחושת איום ברחוב? ילדכם נקלע לצרה? מצוקה רפואית?  הפעלת הלחצן שבאפליקציה תשדר מידית הודעה לאנשי הקשר שהגדרתם מראש. במקביל תשודר ההודעה לסייר הנייד ביישוב, שיוזעק מידית למקום. 

כמו-כן עומד לרשותכם המוקד העירוני- *6412. ניתן לפנות למוקד בכל נושא שוטף מחיי היום-יום, המטריד או פוגע באיכות חייכם ומחייב מתן מענה, למעט מקרים שהינם מקרי חרום