תושבים יקרים,

אני מבקש לשתף אתכם בפגישה שקיימתי אתמול עם שר האוצר, חה"כ משה כחלון.

בפגישה נכחו בנוסף חה"כ רועי פולקמן, יו"ר סיעת "כולנו" וממלא מקום ראש המועצה האזורית, ניב ויזל.

באווירה חיובית מאוד ובשיח ענייני הצגתי בפני השר את עיקרי האתגרים שעומדים בפנינו, בדגש על תכנית המתאר של צור הדסה, שהופקדה אך לפני שבועות ספורים על-ידי מוסדות התכנון והבנייה.

תכנית זו מתייחסת לתוספת של עוד 4,000 יחידות דיור ליישוב, אולם הבהרתי לשר כי במתכונתה הנוכחית היא פוגעת באיכות החיים העתידית שלנו, התושבים. פגיעה זו נובעת, בין השאר, מהיעדר  מתן פתרונות תחבורתיים ראויים מהיישוב ואליו, כמו גם עומסי תנועה אשר מחייבים מתן מענה ביטחוני לאורך צירי התנועה.

נקודה נוספת המתכתבת עם תכנית ההרחבה של היישוב, היא הצורך בשינוי מבנה הניהול היישובי. הובהר לשר כי אין בכוונת צור הדסה להתנתק מהמועצה ובמקביל, כחלק מהשתייכותנו למועצה לפחות בחמש השנים הקרובות, יש גם להוריד מהפרק כל רעיון לסיפוח יישובנו לירושלים, דבר שזכה לתמימות דעים מצד השר וממלא מקום ראש המועצה.  

יחד עם זאת, יישוב בסדר גודל כמו שלנו – כיום ולבטח בעתיד – מחייב התאמות והקצאות תקציבים מיועדים מהממשלה ישירות ליישוב, במסגרת הגדרתו במעמד מיוחד. במסגרת זו, ניהול היישוב חייב להתבצע גם באמצעות הוספת תקני כוח אדם ומעבר מהמבנה הניהולי הקיים למבנה ניהולי עצמאי. המדובר, אם כן, בגיבוש "הסכם גג" ייעודי ליישובנו, שכידוע הינו ייחודי בנוף המרחב הכפרי של המועצה. את "הסכם הגג" ביחס לצור הדסה ביקש בפגישה ממלא מקום ראש המועצה להרחיב ולהתאים לכלל המועצה - ובכך לתת מענה לכל היישובים.

על רקע הדברים שנדונו, גישתו של השר הייתה מאוד אוהדת ליישובנו והוא הביע נכונות לסייע במכלול האתגרים העומדים לפתחנו. סוכם עמו על המשך עבודה משותפת  ומפגשים נוספים בהמשך, כולל סיור השר ביישוב והתרשמות מהעשייה הרבה בו. 

אבקש, בנוסף, לציין את שיתוף הפעולה ותמיכתו המלאה של ניב ויזל בעמדות שהצגתי בשם כולנו, מתוך כוונה אמיתית למצוא את הפתרונות הנכונים לצור הדסה בעת הזו.

שלכם, שלומי מגנזי