תושבים יקרים,

ביום ג' 20.6.17 התקיימה ישיבת ועד, שבה הוחלט להמשיך ולגבות את היטל השמירה הקיים. זאת עד לתשובת משרד הפנים לפנייתנו.

במקביל, אני מודע לשיח הציבורי המתנהל בערוצים השונים. משכך, חשוב לי שכל מה שנאמר על-ידי ימשיך ויגיע אליכם בצורה הברורה ביותר, בלי מתווכים, בלי שמועות או רכילות זולה.

אז בואו נעשה סדר:

1. להזכירכם, חקיקה חדשה של משרד הפנים קבעה כי חיוב ההיטל יתבצע מתחילת 2017 על-פי חישוב מ"ר של כל יחידת דיור.

2. בהתאם לחקיקה זו החליטה המועצה האזורית על חוק עזר חדש, במסגרתו בחנה את מרכיבי הביטחון הדרושים בצור הדסה והחליטה לגבות סכום של 7.55 ש"ח למ"ר מכל יחידת דיור.

3. כזכור, מדובר בסכומים גבוהים, שאין לנו צורך בהם לטובת צרכי הביטחון ביישוב.

4. פנינו בנושא למנכ"ל משרד הפנים.

5. אנו שותפים גם למהלך המתנהל ביישובים רבים בארץ נגד חיוב היטל השמירה.

6. באופן אישי, בגיבוי חברי הוועד, קיבלתי החלטה כי בשלב זה נמשיך לחייב את סכום ההיטל הישן - 75 ש"ח לחודש ליח"ד, ולא נשית עליכם את החיובים המיותרים. כאמור, לקחתי אחריות אישית ואני עומד מאחוריה, בגיבוי חברי הוועד.

7. אנו בקשר יומיומי עם משרד הפנים וממתינים לתשובתם. אם משרד הפנים יקבל את עמדנו – כולנו מאוד נשמח.

8. אם לא, אנחנו נממן מהרזרבות של הוועד את תשלומי השמירה ביישוב ולא נעמיס עליכם את ההפרשים. אנו פועלים, בכל מקרה, לתקן את סכומי ההיטל ל-2018 מול המועצה האזורית.

9. חשוב לשים לב כי בעלי הדירות הקטנות ביישוב למעשה משלמים היום סכום גבוה יותר ממה שהיו משלמים לו היה נגבה היטל השמירה החדש. גם לסוגיה זו ניתן את הדעת, כך שנדאג לקזז את הסכומים ולהחזיר את ההפרשים עד סוף השנה.

10. במקביל לכל הפעולות שביצענו וממשיכים לבצע בסוגיית ההיטל, מטרתנו לשפר כל העת את מערך האבטחה ולהביאו למצב אופטימלי. במסגרת זו, פתחנו מכבר נתיב נוסף בשער המערבי, שינינו את הנהלים בשער המזרחי והצבנו במקום שומר בשעות הלילה בלבד- הסייר הנייד ממשיך לפעול 24/7 , פרסנו מערך היקפי של מצלמות ופיתחנו לחצן מצוקה העומד לרשותכם בשעת חירום.

כולי תקווה שאוכל לבשר לכם בשורות טובות כבר בקרוב ובכל תרחיש, הוועד יעמוד לצדכם.

שלכם,

שלומי מגנזי, יו"ר ועד צור הדסה