חטיבת הביניים "דרור" נפתחה השנה ביישובנו, כהמשך דומה (אך גם שונה) לתפיסת העולם החינוכית  של בית הספר "קרוב", שהינו בית חינוך המחבר בין גישה השראתית ויצירתית לחינוך, בין עולם המסורת והיצירה היהודי לאורך הדורות ובין הסביבה והטבע.

 

ענבל פיקהולץ-שילה, מנהלת חטיבת הביניים, מספרת כי "דרור" מציב בפניו שלושה סדרי יום מרכזיים.

 

הראשון שביניהם הינו שילוב של תלמידים דתיים וחילוניים ויצירת מסגרות חינוכיות הנושאות אמירה אחרת על החברה הישראלית. כלומר, ילדים ומשפחות מבתים שונים וזהויות שונות, הלומדים לחיות ביחד במסגרות המציבות במרכז את הזהות היהודית-ציונית ומאפשרות לכל תלמידה ותלמיד להיות מי שהוא או היא.

 

השונות כנקודת חוזקה וכמקור למציאת המקום הנוח והבטוח של כל תלמידה ותלמיד, משקפת את סדר היום המרכזי השני של "דרור": השותפות של התלמידים במה שקורה בבית הספר, תוך חיזוק הביטחון של התלמידים להתבטא על-פי דעותיהם ותוך עידוד השיח ביניהם על-אף השונות הקיימת.

 

גם בדרכי ההוראה, סדר היום המרכזי השלישי של בית הספר, ניתן מענה לתחומי העניין של התלמידים באופן יצירתי, מגוון וחדשני, על-פי צורכיהם ומסלולי למידה המותאמים אישית לתלמידה או לתלמיד. עם תום שנת הלימודים תשע"ח מציינת, אם כן, חטיבת הביניים "דרור" את שנת הלימודים הראשונה וכבית ספר צומח תלמידי כיתה ז' יעברו לכיתה ח' ותלמידים חדשים העולים לכיתה ז' יקלטו בשערי בית הספר, הפתוח לכל יישובי המועצה.

 

ענבל, המנהלת, מסכמת את שנת הלימודים הראשונה בסיפוק רב ומדגישה: "אנו רואים את החינוך כמקום בטוח, מוגן ומכיל עבור התלמידים במלוא מובן המילה. חשוב לנו שהתלמידים יחוו את תהליכי הלמידה כזכות ולא כחובה, ישפיעו וייקחו אחריות. הגיוון מבחינתנו הוא ערך מרכזי והשיח, הדיאלוג וההקשבה במקום מאוד מרכזי. על-פי קו מייחד זה נמשיך ונצמיח תלמידים איכותיים, אשר יש בידם היכולת להשפיע על צביונה ואופייה של החברה הישראלית - כחברה מכילה, סובלנית ורגישה לכל גווני האוכלוסייה בארץ".

 

לרישום לבית הספר, יש ליצור קשר  :

ורדה : 0527250640 , בי"ס דרור : 02-9916315