בתחילת השבוע התקיים ביישוב כנס החינוך שיזמה המועצה האזורית בנוכחות כל ראשי האגפים והרכזות במנהל החינוך. אנשי המועצה הציגו את תכנית העבודה והפתרונות האפשריים לכל שכבות הגיל ושמעו את קולות התושבים.

 

בעקבות הדברים שעלו במפגש, ברור כי המשך המעורבות שלנו נדרש, אף ביתר שאת.  ועד היישוב ימשיך ויקדם את הנושאים הבאים:

 

 ♢ הקמת בית ספר יסודי צומח חדש כבר בשנת הלימודים הקרובה – המטרה היא פתיחת 2 כיתות א' במתחם בי"ס "דרור".

 

♢ הצורך הבוער לפתרונות לגילאי מעון – בעקבות צורך זה פנה שלומי מגנזי לממונה על המעונות במשרד הכלכלה בבקשה לאפשר כבר השנה פתיחת כיתות מעון נוספות במקום הקיים,  או מעון יום חדש נוסף. המועצה צריכה גם היא להוציא דרישה לכך, ובנוסף, הציפיה מהמועצה היא לבדוק אפשרות להשכרת יחידות דיור בישוב לטובת מתן מענה לנושא זה.

 

♢ פתרון לפתיחת גני הילדים כבר בשעה 7:00 משנת הלימודים הקרובה- אנו בקשר עם עפרה, האחראית על הנושא במועצה, ובימים הקרובים ייצא נוהל מסודר.

 

♢ מעורבות בכל שלבי התכנון של בית ספר יסודי חדש בסנסן.

 

♢  מעקב אחר בניית גני הילדים החדשים ביישוב – קיימת הבטחה מצד המועצה לבניית 7 גני ילדים אשר יהיו מוכנים לשנת הלימודים הבאה, אולם הביצוע לא נראה באופק. בהקשר זה נסתרות הדרכים כיצד המועצה תעמוד בתאריך היעד ובכל אופן, הוועד נמצא עם האצבע על הדופק הן ברמה הכוללת והן ברמה הפרטנית (המבנים, התשתיות, דרכי הגישה וכדומה).

כולנו תקווה שהבטחת המועצה אכן תמומש. נעדכן ככל שתהיינה התפתחויות.