הסדרי תנועה חדשים על כביש 375 - כניסות צור הדסה – יוצאים לדרך! 

פרויקט מיתון התנועה בישוב נמצא לקראת סיום ואנחנו כבר עם הפנים קדימה להמשך שדרוג הסדרי התנועה על כביש 375 בכניסות לצור הדסה. פרויקט זה היה תקוע במשך שנים וסוף סוף, לאחר עבודה מאומצת מול הרשויות יוצאים לביצוע!  

פרויקט הכיכר המערבית יתחיל כבר בימים הקרובים- ובמסגרתו תוקם כיכר בצומת המזלג בחיבור בין כביש 375 לכביש 386 (מבר גיורא) , היציאה המערבית מצור הדסה תנותב לכיכר זו בהתאם. על עבודה זו אמונה חברת נתיבי ישראל, והיא תמשך כ- 5 חודשים.

על פרויקט הכיכר בכניסה המזרחית מופקדת החברה הכלכלית של המועצה. תכנון הפרויקט הסתיים והוא נכנס להילוך מתקדם של מכרז קבלנים. כך שגם הוא ייצא לביצוע בקרוב מאוד.