ההתנגדויות שהגשנו למקב"ת התקבלו על-ידי הוועדה המקומית!

כפי שפרסמנו, לפני שבועות אחדים נערך דיון בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בנושא ההתנגדויות לתכנית המקב"ת. המדובר בתכנית לבנייה של שכונה חדשה של צור הדסה ובה 1,124 יחידות דיור, מבני ציבור ומתחמי מסחר ותעסוקה, המתוכננים לקום סמוך למבוא בית"ר. בעקבות הצגת ההתנגדויות על-ידי נציגי הוועד ועמותת התושבים, פרסמה השבוע הוועדה המקומית את תוצאות הדיון ולפיהם עולה, כי הוועדה המקומית קיבלה את ההתנגדויות שהצגנו במלואם-  בדגש על מתן פתרונות תשתיתיים ראויים בשני היבטים מהותיים: תחבורה וביוב. 

בהיבט התחבורתי קבעה הועדה כי יש להיצמד לקביעת המועצה הארצית לתכנון ולהציג פתרון ישים ובר ביצוע לפני מתן היתרי בניה. עוד היא קבעה, כי חיבור הביוב במקום למכון טיהור השפכים עמק האלה ומתן פתרון קצה יהווה תנאי למתן היתר בניה ראשון. 

בנוסף כוללת התכנית המאושרת עדכונים נדרשים לתכנית המקורית, לרבות: תוספת שטחים פתוחים, תכנון מגוון טיפוסי בנייה אשר ישתלבו עם ערכי הנוף והסביבה, שמירה על ערכים  אקולוגיים וארכיאולוגיים, והגדרת גודל ופריסת מגרשים למבני ציבור. 

שלומי מגנזי בירך על תוצאות הדיון והדגיש: "לא יכולנו לקוות לתוצאות טובות יותר מאלה שהתקבלו". לדברי יו"ר הוועד, "זהו תהליך משולב נוסף, של הוועד והתושבים גם יחד, אשר מבטא את המחויבות והנחישות שלנו למנוע השפעות שליליות דרמטיות על צביון חיינו ולכן לא נתפשר ולא נחסוך במאמצים ובמשאבים  להשגת כל יעד שעומד לפנינו". 

זה המקום להודות במילים חמות לעו"ד אמיר זוהר, תושב היישוב,  המלווה בהתנדבות את הנושא במשך שנים בשם עמותת התושבים, ולהודות לעו"ד ענר חפץ, היועץ המשפטי של הוועד, אשר בחוכמה ובמקצועיות מציג את העמדות שלנו בפני הוועדות בדיונים. 

היעד הבא:  דיון בהתנגדויות לתכנית המתאר לצור הדסה בוועדה המחוזית, שיתקיים בתאריך ה- 29.1.18.  גם לדיון משמעותי מאוד זה, אשר גם בו קיימת השפעה על עתיד החיים ביישוב וצביונו, יגיע הוועד ערוך ומוכן, תוך הצגת התנגדויות ענייניות, מקצועיות וממוקדות. 

תמיכתכם, התושבים, היא הכרחית ובקרוב תצא אליכם פניה מסודרת בנושא, כולל הזמנה להשתתפות בדיון.