אושר תקציב היישוב לשנת 2018

תקציב היישוב לשנת 2018 אושר בישיבת הוועד האחרונה. בנוסף לתקציב השוטף, שיוצג בהמשך, עומד הישג משמעותי מאוד: גיוס תקציבים של מיליוני שקלים ישירות ליישוב ממשרדים ממשלתיים, לטובת מימוש תהליכים ארוכי טווח (מעבר לתקציב השוטף). 

כך ממשרד השיכון והבינוי – תקציב של 2.2 מליון ש"ח לשיפוץ ולחידוש מכון הסניקה (ראו בהרחבה בידיעה הבאה) ותקציב לטובת תכנית "הטיילת של צור הדסה - מיתון תנועה" ופיתוח השטח הציבורי ברחוב השיטה; 

כך ממשרדי הביטחון וביטחון הפנים – תקציב של 2.2 מליון ש"ח ליישום הדרישות המבצעיות להגברת ההגנה ההיקפית סביב צור הדסה; 

כך צפוי להתקבל תקציב של "ישוב גדול" ממשרד הפנים, בעקבות סיורו לאחרונה של השר אריה דרעי בצור הדסה. 

לדברי שלומי מגנזי, "כפי שהצהרתי עם כניסתי לתפקיד, אני פועל מתוך תפיסה שהוועד חייב להיות אחראי ומעורב בכל תחום בחיי היישוב, כך עבדתי ואמשיך לעבוד ישירות מול מקבלי ההחלטות במישור הלאומי והדלתות פתוחות בפנינו במשרדי הממשלה.  בכך, אנו מבקשים לחזק ולהעצים את יכולתנו לתת מענה מיטבי לצרכים העתידיים שלנו, מעבר לתקציב השוטף המוגבל בהיקפו, באמצעות תמיכה תקציבית מגורמים חיצוניים".

אז על כמה עומד התקציב היישובי השנה ומה מתוכנן?

התקציב השוטף שאושר עומד על כ-16 מיליון ₪, ומורכב משלושה משקים סגורים (סעיפים תקציביים שניתן להשתמש בכספים בהם רק לטובת אותו נושא) ומתקציב לפעילות השוטפת לפי הפרוט שלהלן:

מים כ - 5 מיליון ש"ח 

ביוב כ - 2.5 מיליון ש"ח 

בטחון כ - 1.7 מיליון ש"ח 

שוטפים - 6.8 מיליון ש"ח 

התקציב לשנת 2018 גדל בכ- 3.2 מיליון ש"ח בהכנסות ביחס לשנה קודמת ונגזר מהגידול הצפוי של כ-800 משפחות במהלך השנה הקרובה. 

הגידול בישוב מצריך מאתנו היערכות מחודשת בהשקעות שאנו מתכננים לשנת תקציב זו כמו גם בהגדלת כוח האדם וההתמקצעות שלו. השנה אנו מבקשים להשקיע, בין היתר, בחינוך הבלתי פורמלי במערך החוגים ובנוער האיכותי שלנו, בנקיון הישוב ולרכוש מכונת טיאוט ישובית,

בפיתוח הפארק המרכזי שלנו כולל חשמול הפארק ובעוד פרויקטים ככל שיאפשר התקציב.

למרות התוספת לתקציב ממיסים, יש לזכור כי היישוב עדיין נמצא בחוסר תקציבי. 

הסיבה: ההכנסות הכספיות השוטפות של היישוב אינן תואמות את צרכי הישוב בעקבות הגידול באוכלוסייה וכפועל יוצא מכך המשאבים הנדרשים לטובת ניקיון סביבתי, אחזקה ושירותים ציבוריים אחרים.

 שלומי מגנזי הסביר בנקודה זו, כי "היישוב גדל והדרישות גדלות, אולם ההכנסות אינן עונות על מכלול הצרכים היישובים, בדגש על קידום פרויקטים שאינם בשוטף ומחייבים היערכות מוקדמת, דבר שכאמור אנו נותנים לו מענה באמצעות פעילות ישירה מול משרדי הממשלה".  

להמחשת האתגר התקציבי שעומד בפני צור הדסה, מבקש שלומי מגנזי לתת כדוגמא את התקציב השנתי של היישוב הר אדר: "כמועצה מקומית המונה כ-5,000 תושבים עומד התקציב של הר אדר על כ-30 מיליון ₪ בשנה וזאת ללא הכנסות ממים ומביוב, המנוהלות על-ידי תאגיד חיצוני  ואינן נכללות בסעיף ההכנסות של היישוב. אצלנו, למרות שיישובנו מונה כבר כיום כמעט פי 2 תושבים מהר אדר, ולמרות שההכנסות ממים ומביוב, הכנסות המוגדרות כ'משק סגור' ולא ניתן לייעדן לצרכים אחרים, נכללות בתקציב היישובי שלנו – אנו עומדים על חצי מהתקציב בהשוואה להר אדר. דוגמא זו, בצד רבות נוספות, ממחישה את האתגרים העצומים שעומדים בפנינו ברמה התקציבית והצורך המוחשי, היום יותר מתמיד, לקדם את הניהול העצמי של צור הדסה".

יו"ר הוועד המקומי סיכם וציין, כי "על-אף כניסתנו לשנת בחירות ברשויות, דבר שלבטח יפנה תשומת לב ציבורית, מחובתנו להמשיך ולהוות דוגמא לכל יישובי המועצה בהובלת תהליכים אשר ימשיכו ויקדמו את צור הדסה ויחזקו עוד יותר את הגאווה של כולנו להשתייך ליישוב קסום ומיוחד".