תושבות ותושבי צור הדסה היקרים,

בפרוס שנת תשע"ח, אני מבקש לאחל לכם בשם חברי הוועד המקומי ועובדיו המסורים, שנה טובה, מוצלחת ומאושרת.

לאחרונה הזדמן לי לקרוא את דבריו של הרב והסופר חיים סבתו, עת קיבל משר החינוך את פרס התרבות היהודית לשנת תשע"ז.

בשפתו הציורית הוא ביקש להתריע כנגד ההקצנה החברתית בישראל, הסובלנות והסבלנות שמתמעטות והנטיה לשפוט, לקטלג ו"להכניס אנשים למגירות".  

אני מזמין אתכם לקרוא את דבריו המרתקים - כאן.

אולם בה בעת ראוי במעמד חגיגי זה שנביט פנימה, לתוכנו, כדי להעריך את המיוחד והייחודי שביישובנו, כיישוב צומח, המפגיש מגוון קהילות ואורחות חיים. 

אנו מקפידים על המכיל והמאחד, על המשותף והמכבד, על פלורליזם ופתיחות, כסימני ההיכר שלנו, הבאים לידי ביטוי הלכה למעשה בהתנהלותנו ויכולים להוות מודל לחיקוי בכלל החברה הישראלית.

ברוח הדברים וברוח החג, נאחל לכולנו בשנה הבאה עלינו  לטובה, שנדע לשמור על כל הטוב שבנינו ובינינו, שנחזק עוד יותר את מרקם חיינו ושנמשיך להיות גאים בצור הדסה היקרה שלנו.

לכל אחת ואחד, ולכולנו גם יחד - תחל שנה וברכותיה, ברמה האישית, המשפחתית והקהילתית.

בברכת חג שמח,

שלומי מגנזי