בעולם כולו וגם בישראל עוסקים כבר למעלה מעשור במציאת דרכים להפחתת העומסים והנזקים שהפעילות האנושית גורמת לסביבה ולאיכות החיים של כולנו. צור הדסה, כמו רשויות רבות בארץ ובעולם, לקחה על עצמה ניהול מקיים הלוקח בחשבון את מכלול ההשפעות הסביבתיות, החברתיות והכלכליות של הישוב מתוך הבנה כי זו הדרך הטובה ביותר להבטיח איכות חיים לתושבים.

פסולת ומיחזור:

אחת מטביעות הרגל הגדולות שלנו וההשפעה (לרעה) על איכות הסביבה נובעת משימוש לא מבוקר במשאבים, חלק גדול מהם כאלו שאינם מתכלים, וזריקתם לאשפה.

טיפול נכון בפסולת בוחן אפיונים שונים של החומרים המצויים בה ומנסה לאפשר את הפרדת הפסולת לזרמי חומרים מסוגים שונים, בהם ניתן לעשות שימוש חוזר ולטפל בהם באופן מתאים לכל סוג חומר (זרם).

איסוף הפסולת בצור הדסה נעשה, על פי חוק על ידי המועצה האזורית. היא מפעילה את ההתקשרות עם קבלני הפסולת ועם אתר ההטמנה בחרובית.

היישוב לקח על עצמו במרוצת השנים, מתוך הבנה לחשיבות הנושא, להתקשר עם קבלני פינוי של מספר זרמי פסולת, המופרדים מהפסולת הכללית, ומועברים למחזור. לכך כולם רתומים והיישוב מפנה כמויות גדולות יחסית של חומרים למחזור.

כיום אנו מפנים למחזור: בקבוקי פלסטיק גדולים (נא לא להשאיר שקיות הן אינן נשלחות למיחזור!), נייר, קרטונים, בדים ובגדים, בקבוקים ופחיות שחל עליהם חוק הפיקדון (זכוכית ומתכת גם כן), מכלי זכוכית שלא חל עליהם חוק הפיקדון (צנצנות וכד'). 

למפת מתקני המיחזור בישובלחצו 

יחד עם זאת קיימות שתי "תופעות" אשפה, שמטופלות על ידי היישוב בנפרד, וסיוע התושבים נחוץ בהם מאוד, על מנת לנהלן כנדרש, הן פסולת הגרוטאות והגזם.

פסולת בניה/שיפוץ 

כאשר מדובר בגרוטאות שמקורן בבניה / שיפוצים, חובה לפנות את הפסולת בכללותה לאתר מוסדר, ולקבל את האישורים המתאימים לכך. עובדינו אינם מפנים פסולת בניה, ופח אשפה שתמצא בו פסולת בניה לא יפונה ע"י משאית האשפה של המועצה.

פסולת אלקטרונית 

יש להעביר למזכירות ואנו מעבירים אותה לעמותת 'אקולוגיה לקהילה מוגנת', עמותה אשר מפרקת מוצרים אלו לשימוש חוזר, על ידי עובדים בעלי מוגבלויות.

פסולת גזם 

מועברת לאתר פינוי של המועצה. הגזם הלא מטופל מהווה מפגע משמעותי ביישוב בעל אופי כפרי, כשלנו, ולכן הגדרנו ימי פינוי. אנו חוזרים ומבקשים להקפיד על ימים אלו על מנת שלא נזדקק לאכוף זאת (יום ראשון שכונת העמק, יום שני שכונת הר כתרון וביום רביעי השכונה הותיקה).

אנו מזכירים כי הגזם הוא מצרך נחוץ בהכנת קומפוסט וממליצים לכל מי שיכול להפעיל קומפוסטר לעשות זאת.

לימי איסוף הגזם והגרוטאות לחצו

************************************************

מגן דבורים אדום-  שומרים על אוכלוסיית הדבורים ההולכת ופוחתת.

אל תרססו  את הדבורים! מתנדבים יגיעו לאסוף אותן. לפרטים לחצו