פרוטוקולים של הועדות המקצועיות

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
פרוטוקול ועדת ביטחון מס' ישיבת ועדת בטחון מספר 1 05.11.17 צפייה
פרוטוקול ועדת תרבות מס' 1 04.08.15 צפייה
פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 1 15.12.14 צפייה
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 3 01.05.14 צפייה
פרוטוקול ועדת קהילה (חינוך בלתי פורמלי) מס' 2 24.04.14 צפייה
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 2 24.03.14 צפייה
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה מס' 1 23.03.14 צפייה
פרוטוקול ועדת תחבורה מס' 1 23.03.14 צפייה
פרוטוקול ועדה לתכנון אסטרטגי מס' 1 09.03.14 צפייה
פרוטוקול ועדת קהילה (חינוך בלתי פורמלי) מס' 1 27.02.14 צפייה
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 26.02.14 צפייה