תאום ציפיות חברי הועד

שלומי מגנזי - יו"ר הועד

http://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1390731584-0.jpg

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

עצמאות לצור הדסה, נושא הבטחון, תחבורה

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

עצמאות לצור הדסה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

ישוב פלורליסטי קהילתי הפועל מתוך כבוד לזולת ולשונה

בני גרניט

http://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1390733080-0.jpg

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

הקמת מועצה מקומית, מיצוב מערך הנקיון והגינון, מיצוב מערך הבטחון, מיצוב מערך הנוער

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

הקמת מרכז הספורט בצור הדסה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

תיכון אור כתיכון מוביל באזור ירושלים, שבט צופים שמונה מעל 600 ילד.

אורן כהן מגן

http://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1390817942-0.jpg

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

קידום מערכת החינוך בצור הדסה, קידום העצמאות של צור הדסה, תחבורה סדירה לביתר עילית שתאפשר גישה נוחה לירושלים, גשרים וחיבורים בין השכונות בישוב

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

מעבר מהשכונה הישנה לשדרות הרי יהודה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

עצמאות חינוכית שתייצב מצוינות חינוכית פורצת דרך

יאיר קמייסקי-סגן יו"ר הועד

http://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1389005397-0.jpg

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

שילוב ערכי הקיימות בפעילות הועד, יצירת מערכת מתכללת בעבודת הועד, חיבור ושיתוף קהילה בעבודת הועד

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

צורת התייחסות התושבים למרחב הציבורי

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

תחבורה ציבורית מונגשת ויעילה, תכנית פיתוח מסודרת מבחינה פיזית לישוב

אורי גולדפלם

http://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1390731622-0.jpg

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

חינוך הצבור בנושא כלבים, קידום נושא הקהילתיות, אחריות הדדית ואכפתיות, הקמת מסגרת דמוית פדרציה לקידום  פילנתרופיה קהילתית

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

תשתית גיוס כספים ופילנתרופיה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

התגשמות של תרבות נתינה ופילנתרופיה בישוב – חיזוק קהילתי

אורנה לנגרמן

http://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1390731899-0.jpg

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

מציאת פתרון תחבורתי שיקל על התושבים, הפחתת ארועי השחתה וונדליזם בישוב, קידום אירועי תרבות לכל פלחי האוכלוסיה

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

תרבות מגוונת, מיזמים קהילתיים

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

הקמת מרכז הספורט והבריכה שיופעל 7 ימים בשבוע במשך כל השנה (חורף+ קיץ)

אמיר אזרחי

http://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1390732044-0.jpg

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

מאבק עיקש נגד המקב"ת- לא להרפות כמידת האפשר, חיבור צור הדסה לסביבתה הנופית- שבילי הליכה, אופניים (בין ישובים). תשומת לב לניקוי פסולת, יצירת קשר עם כפרי האזור, בניית יחסי אמון איתם ועזרה לפועלים בעלי האישור, טיפול בנוער, יצירת פעילויות מגוונות לנוער, טיפוח ובניית הפארק- שמירה על צביונו הפראי לטבע

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

פיתוח שולי הישוב וקשר עם כפרי הסביבה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

תחבורה ציבורית , פשוטה ושגרתית לירושלים והסעות לנוער בסופ"ש

חיים קרישפין

http://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1390735061-0.jpg

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

מסירת הר כיתרון לישוב עם תשתיות תקינות, מציאת דרכים להגדלת בסיס התקציב של הישוב, שיפור משמעותי באפשרויות הנגישות לישוב וממנו

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

מרכז תרבות וספורט

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

שיותר נוער יבחר להמשיך וללמוד בתיכון אור ופחות בירושלים

עודד אלוש

http://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1390732290-0.jpg

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

הרחבת הפעילות החברתית והתמיכה הקהילתית בין כלל התושבים, תחושת הביטחון של התושבים ומתן האפשרות לילדים להסתובב בחופשיות, קידום תשתיות היישוב לקראת העצמאות שלו

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

לטפל בתחום הרווחה ולתרום מניסיוני לתחום הביטחון

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

הפיכת צור הדסה ליישוב עצמאי תוך שמירת מרקם החיים הקיים בה ותוך קידום תחושת הקהילתיות והשייכות

 
 

רותי שטרנברג

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

שקיפות ניהולית, ניהול תקין וישר

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

הלוואי עם כל הנ"ל (שקיפות ניהולית וניהול תקין וישר)

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

שקיפות ניהולית וניהול תקין וישר