תאום ציפיות חברי הועד

שלומי מגנזי - יו"ר הועד


עצמאות לצור הדסה, נושא הבטחון, תחבורהנושאים לקידום במהלך הקדנציה:

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

עצמאות לצור הדסה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

ישוב פלורליסטי קהילתי הפועל מתוך כבוד לזולת ולשונה

בני גרניט


הקמת מועצה מקומית, מיצוב מערך הנקיון והגינון, מיצוב מערך הבטחון, מיצוב מערך הנוערנושאים לקידום במהלך הקדנציה:

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

הקמת מרכז הספורט בצור הדסה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

תיכון אור כתיכון מוביל באזור ירושלים, שבט צופים שמונה מעל 600 ילד.

אורן כהן מגן


קידום מערכת החינוך בצור הדסה, קידום העצמאות של צור הדסה, תחבורה סדירה לביתר עילית שתאפשר גישה נוחה לירושלים, גשרים וחיבורים בין השכונות בישובנושאים לקידום במהלך הקדנציה:

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

מעבר מהשכונה הישנה לשדרות הרי יהודה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

עצמאות חינוכית שתייצב מצוינות חינוכית פורצת דרך

יאיר קמייסקי-סגן יו"ר הועד


שילוב ערכי הקיימות בפעילות הועד, יצירת מערכת מתכללת בעבודת הועד, חיבור ושיתוף קהילה בעבודת הועדנושאים לקידום במהלך הקדנציה:

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

צורת התייחסות התושבים למרחב הציבורי

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

תחבורה ציבורית מונגשת ויעילה, תכנית פיתוח מסודרת מבחינה פיזית לישוב

אורי גולדפלם


חינוך הצבור בנושא כלבים, קידום נושא הקהילתיות, אחריות הדדית ואכפתיות, הקמת מסגרת דמוית פדרציה לקידום  פילנתרופיה קהילתיתנושאים לקידום במהלך הקדנציה:

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

תשתית גיוס כספים ופילנתרופיה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

התגשמות של תרבות נתינה ופילנתרופיה בישוב – חיזוק קהילתי

אורנה לנגרמן


מציאת פתרון תחבורתי שיקל על התושבים, הפחתת ארועי השחתה וונדליזם בישוב, קידום אירועי תרבות לכל פלחי האוכלוסיהנושאים לקידום במהלך הקדנציה:

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

תרבות מגוונת, מיזמים קהילתיים

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

הקמת מרכז הספורט והבריכה שיופעל 7 ימים בשבוע במשך כל השנה (חורף+ קיץ)

אמיר אזרחי


מאבק עיקש נגד המקב"ת- לא להרפות כמידת האפשר, חיבור צור הדסה לסביבתה הנופית- שבילי הליכה, אופניים (בין ישובים). תשומת לב לניקוי פסולת, יצירת קשר עם כפרי האזור, בניית יחסי אמון איתם ועזרה לפועלים בעלי האישור, טיפול בנוער, יצירת פעילויות מגוונות לנוער, טיפוח ובניית הפארק- שמירה על צביונו הפראי לטבענושאים לקידום במהלך הקדנציה:

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

פיתוח שולי הישוב וקשר עם כפרי הסביבה

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

תחבורה ציבורית , פשוטה ושגרתית לירושלים והסעות לנוער בסופ"ש

חיים קרישפין

 

נושאים לקידום במהלך הקדנציה:

מסירת הר כיתרון לישוב עם תשתיות תקינות, מציאת דרכים להגדלת בסיס התקציב של הישוב, שיפור משמעותי באפשרויות הנגישות לישוב וממנו

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

מרכז תרבות וספורט

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

שיותר נוער יבחר להמשיך וללמוד בתיכון אור ופחות בירושלים

עודד אלוש


הרחבת הפעילות החברתית והתמיכה הקהילתית בין כלל התושבים, תחושת הביטחון של התושבים ומתן האפשרות לילדים להסתובב בחופשיות, קידום תשתיות היישוב לקראת העצמאות שלונושאים לקידום במהלך הקדנציה:

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

לטפל בתחום הרווחה ולתרום מניסיוני לתחום הביטחון

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

הפיכת צור הדסה ליישוב עצמאי תוך שמירת מרקם החיים הקיים בה ותוך קידום תחושת הקהילתיות והשייכות

 
 

רותי שטרנברג


שקיפות ניהולית, ניהול תקין וישרנושאים לקידום במהלך הקדנציה:

נושא אחד שאני מתחייב לקדם וליישם:

הלוואי עם כל הנ"ל (שקיפות ניהולית וניהול תקין וישר)

דבר משמעותי שהייתי רוצה שיתגשם  עבור הישוב במהלך חמש השנים הבאות:

שקיפות ניהולית וניהול תקין וישר