בית הספר היסודי "צורים"

מי אנחנו


בית הספר "צורים" הוקם בתחילת שנת הלימודים תשע"ג כבית ספר ממלכתי צומח בישוב הקהילתי צור הדסה שבפרוזדור ירושלים.
בבית הספר ארבע שכבות גיל – א' - ו'.
כבית ספר צומח האתגר הגדול העומד לפתחנו הוא גיבוש זהות חינוכית ייחודית לבית הספר ממנו תיגזר העשייה הפדגוגית והתרבות הבית ספרית.
בבסיס הגישה החינוכית בבית הספר עומדת תפיסת החינוך ההומניסטי הרואה בחינוך תהליך מתמשך של התפתחות האדם  במישור האינטלקטואלי , החברתי, המוסרי והתרבותי, לשם מיצוי הפוטנציאל הן האישי והן האנושי, הגלום בו.
שלושה מוקדים רעיוניים מנחים את העשייה החינוכית בבית הספר:

 

 • טיפוח גישה אינטלקטואלית- מבוססת על פתיחות דעת ורוחב דעת.
 • חשיבה אוטונומית, רפלקטיבית וביקורתית, המבוססת על הנמקות הגיוניות וראיות עובדתיות.
 • גיבוש עמדה מוסרית- ערך אנושי שווה לזולת. לנהוג באחר בכבוד הגינות והתחשבות.
 • חתירה לצדק חברתי. מעורבות, אכפתיות ופלורליזם.
 • עושר תרבותי- השכלה רחבה, סקרנות פעילה, עומק חוויתי
 • מחויבות לאיכות יחד עם פתיחות לשונות.
   
  העקרון הפדגוגי המוביל את תהליך הצמחת בית הספר, כמו גם תהליכי העבודה בחדר המורים, בכיתות ובהנהגה הבית ספרית הוא טיפוח פדגוגיה דיאלוגית ככלי להעצמה של תלמידים ומורים.
  הדיאלוג מאפשר למידה וגיבוש זהות עצמית בד בבד עם הכרה מעמיקה ומכבדת של הזולת.
  ההעצמה הינה רכישת יכולות לשליטה טובה יותר בחיים, בגורל ובסביבה. העצמה באה לידי ביטוי הן ברובד האישי והן ברובד הקהילתי, קבוצתי.
  שני הדגשים הללו יחד: דיאלוג והעצמה מובילים את דרכנו וגיבוש זהותנו החינוכית בבית הספר.

מן הנעשה בבית הספר

בתחום הלימודי
פיתוח  למידה חוויתית ורב תחומית, באמצעותה יכולים התלמידים לפעול, לחקור ולהתנסות באמצעות משחק וחוויה חושית בתחומי דעת שונים ומגוונים. ההוראה הרב תחומית מזמנת התנסות ולמידה בעזרת אינטליגנציות שונות ומאפשרת לתלמידים ללמוד מתוך מוקדי הכוח והיכולת האישית שלהם, ובמקביל מפתחת חשיבה מסדר גבוה המאפשרת השוואה בין תחומי דעת שונים, שאילת שאלות כמנוע ללמידה, חקר והסקת מסקנות.
העשרה לימודית ותרבותית תוך שימת דגש על חינוך מוסיקלי-  כל תלמיד זוכה לחינוך מוסיקלי, החל מכיתה א', הכולל לימודי תיאוריה: תווים, סולמות, מקצבים, סימנים מוסיקליים, משפחות כלים והאזנה מוסיקלית והתנסות מעשית בנגינה ושירה.
לימודי סביבה, חקלאות והכרות עם בעלי חיים.


בתחום החברתי
טיפוח והעצמה של תלמידים דרך נטילת תפקידים והובלת יוזמות חברתיות בכיתה ובבית הספר: הפסקות פעילות, חונכות, טיפוח סביבת בית הספר ועוד.
תרומה לחברה ולקהילה – אימוץ פלוגת "סחלב" של משמר הגבול, המוצבת בסמוך לישוב ועריכת מספר אירועים משותפים לאורך השנה.
-טיפוח אתר חורש טבעי בישוב והכשרתו למקום בילוי ולימוד עבור תושבי הישוב ותלמידי בתי הספר השונים בו. 
 
 טלפון בית הספר: 02-5470385

 

ויהי אור בבי"ס צורים. מבצע התרמה לילדים חולי סרטן -דצמבר 2015.