טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
סדר יום ישיבת מליאת המועצה מספר 8 18/06/2024
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 6 09/04/2024
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 25.3.24 25/03/2024
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מספר 5 06/03/2024
סדר יום ישיבת מליאת המועצה מספר 5 26/02/2024
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מספר 4 31/12/2023
סדר יום ישיבת מליאת המועצה מספר 4 24/12/2023
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מספר 3 13/08/2023
סדר יום ישיבת מליאת המועצה מספר 3 01/08/2023
סדר יום ישיבת מליאת המועצה מספר 2 26/06/2023
הצעת צו ארנונה לשנת 2024- דברי הסבר 26/06/2023
טיוטת צו ארנונה צור הדסה לשנת 2024 26/06/2023
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 2 26/06/2023
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה - 1 11/06/2023
פרוטוקול ישיבת ועד אחרונה 60 08/05/2023
פרוטוקול ישיבת ועד 59 27/03/2023
סדר יום ישיבת ועד 58 27/02/2023
פרוטוקול ישיבת ועד 57 23/01/2023
סדר יום ישיבת ועד 57 19/01/2023
פרוטוקול ישיבת ועד 56 03/01/2023
סדר יום ישיבת ועד 56 02/01/2023
פרוטוקול ישיבת ועד 55 26/12/2022
סדר יום ישיבת ועד 55 25/12/2022
קישור לישיבת ועד 54 22/11/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 54 21/11/2022
סדר יום ישיבת ועד 54 20/11/2022
קישור לישיבת ועד 53 19/10/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 53 19/10/2022
סדר יום ישיבת ועד 53 18/10/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 52 12/09/2022
סדר יום ישיבת ועד 52 11/09/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 51 05/09/2022
סדר יום ישיבת ועד 51 04/09/2022
סדר יום ישיבת ועד 50 25/07/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 50 25/07/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 49 19/07/2022
סדר יום ישיבת ועד 49 18/07/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 48 11/07/2022
סדר יום ישיבת ועד 48 08/07/2022
קישור לישיבת ועד 47 26/06/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 47 25/06/2022
סדר יום ישיבת ועד 47 23/06/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 46 20/06/2022
סדר יום ישיבת ועד 46 19/06/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 45 חלק ב' 06/06/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 45 חלק א' 23/05/2022
סדר יום ישיבת ועד 45 22/05/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 44 04/04/2022
סדר יום ישיבת ועד 44 03/04/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 42 10/02/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 41 31/01/2022
קישור לישיבת ועד 41 31/01/2022
סדר יום ישיבת ועד 41 30/01/2022
קישור לישיבת ועד 40 18/01/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 40 18/01/2022
סדר יום ישיבת ועד 40 17/01/2022
פרוטוקול ישיבת ועד 39 + תקציב מאושר 2022 25/11/2021
סדר יום ישיבת ועד 39 24/11/2021
סדר יום ישיבת ועד 38 04/10/2021
פרוטוקול ישיבת ועד 38 04/10/2021
סדר יום ישיבת ועד 37 31/08/2021
פרוטוקול ישיבת ועד 37 31/08/2021
סדר יום ישיבת ועד 36 26/07/2021
פרוטוקול ישיבת ועד 36 + דוח כספי מבוקר 2020 26/07/2021
סדר יום ישיבת ועד 35 13/06/2021
פרוטוקול ישיבת ועד 35 13/06/2021
פרוטוקול ישיבת ועד 34 11/05/2021
סדר יום ישיבת ועד 34 10/05/2021
פרוטוקול ישיבת ועד 33 26/04/2021
סדר יום ישיבת ועד 33 25/04/2021
פרוטוקול ישיבת ועד 32 22/03/2021
סדר יום ישיבת ועד 32 21/03/2021
פרוטוקול ישיבת וועד 31 11/03/2021
סדר יום ישיבת ועד 31 07/02/2021
פרוטוקול ישיבת ועד 30 12/01/2021
סדר יום ישיבת ועד 30 28/12/2020
פרוטוקול ישיבת וועד 29 29/11/2020
סדר יום ישיבת ועד 29 23/11/2020
פרוטוקול ישיבת וועד 28 02/11/2020
סדר יום ישיבת ועד 28 25/10/2020
פרוטוקול ישיבת וועד 27 15/10/2020
סדר יום ישיבת ועד 27 22/09/2020
פרוטוקול ישיבת ועד 26 16/09/2020
מכתב ניב ויזל - אמיר קדמון 16/09/2020
סדר יום ישיבת ועד 27+++ישיבה מבוטלת 06/09/2020
סדר יום ישיבת ועד 26 30/08/2020
פרוטוקול ישיבת וועד 25 16/08/2020
סדר יום ישיבה מס 25 09/08/2020
פרוטוקול ישיבת וועד 24 22/07/2020
סדר יום ישיבת ועד 24 08/07/2020
פרוטוקול ישיבת ועד 23 02/07/2020
סדר יום ישיבת ועד 23 28/06/2020
פרוטוקול ישיבת ועד 22 10/06/2020
סדר יום ישיבת ועד 22 09/06/2020
פרוטוקול ישיבת וועד 21 21/05/2020
סדר יום ישיבת וועד 21 04/05/2020
סדר יום ישיבת וועד 20 22/03/2020
פרוטוקול ישיבת וועד 20 22/03/2020
פרוטוקול ישיבת ועד 19 20/02/2020
סדר יום ישיבת וועד 19 19/02/2020
פרוטוקול ישיבת ועד 18 21/01/2020
תקציב 2020 21/01/2020
סדר יום ישיבת ועד 18 20/01/2020
סדר יום ישיבת ועד 17 19/12/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 17 19/12/2019
סדר יום ישיבת ועד 16 24/11/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 16 24/11/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 15 29/10/2019
סדר יום ישיבת ועד 15 28/10/2019
סדר יום ישיבת ועד 14 18/09/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 14 18/09/2019
סדר יום ישיבת ועד 13 18/08/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 13 18/08/2019
סדר יום ישיבת ועד 12 17/07/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 12 17/07/2019
סדר יום ישיבת ועד 11 29/05/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 11 29/05/2019
סדר יום ישיבת ועד 10 17/04/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 10 17/04/2019
סדר יום ישיבת ועד 9 10/04/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 9 10/04/2019
סדר יום ישיבת ועד 8 12/03/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 8 12/03/2019
סדר יום ישיבת ועד 7 06/03/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 7 06/03/2019
סדר יום ישיבת ועד 6 13/02/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 6 13/02/2019
סדר יום ישיבת ועד 5 02/02/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 5 02/02/2019
סדר יום ישיבת ועד 4 09/01/2019
פרוטוקול ישיבת ועד 4 09/01/2019
סדר יום ישיבת ועד 3 19/12/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 3 תקציב 2019 19/12/2018
סדר יום ישיבת ועד 2 11/12/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 2 11/12/2018
סדר יום ישיבת ועד חגגית ראשונה 1 20/11/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 1 20/11/2018
סדר יום ישיבת ועד 55 20/10/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 55 20/10/2018
סדר יום ישיבת ועד 54 14/08/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 54 14/08/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 53 - דוח כספי 2017 02/08/2018
סדר יום ישיבת ועד 53 26/06/2018
סדר יום ישיבת ועד 52 17/05/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 52 17/05/2018
סדר יום ישיבת ועד 51 12/05/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 51 12/05/2018
סדר יום ישיבת ועד 50 10/04/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 50 10/04/2018
סדר יום ישיבת ועד 49 27/02/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 49 27/02/2018
סדר יום ישיבת ועד 48 30/01/2018
פרוטוקול ישיבת ועד 48 30/01/2018
סדר יום ישיבת ועד 47 30/12/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 47 ( נספח תקציב 2018 ) 30/12/2017
סדר יום ישיבת ועד 46 22/11/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 46 22/11/2017
סדר יום ישיבת ועד 45 01/11/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 45 01/11/2017
סדר יום ישיבת ועד 44 17/10/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 44 17/10/2017
סדר יום ישיבת ועד 43.5 27/08/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 43.5 27/08/2017
סדר יום ישיבת ועד 43 26/07/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 43 26/07/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 42 20/06/2017
סדר יום ישיבת ועד 42 20/06/2017
סדר יום ישיבת ועד 41 21/05/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 41 כולל דוח כספי 2016 21/05/2017
סדר יום ישיבת ועד 40 29/04/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 40 29/04/2017
סדר יום ישיבת ועד 39 28/03/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 39 28/03/2017
סדר יום ישיבת ועד 38 28/02/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 38 28/02/2017
סדר יום ישיבת ועד 37 24/01/2017
פרוטוקול ישיבת ועד 37 24/01/2017
סדר יום ישיבת ועד 36 13/12/2016
פרוטוקול ישיבת ועד 36 13/12/2016
סדר יום ישיבת ועד מספר 35 09/11/2016
פרוטוקול ישיבת ועד 35 09/11/2016
סדר יום ישיבת ועד 34 21/09/2016
פרוטוקול ישיבת ועד 34 21/09/2016
סדר יום ישיבת ועד מספר 33 16/08/2016
פרוטוקול ישיבה מספר 33 16/08/2016
סדר יום ישיבת ועד מספר 32 05/07/2016
פרוטוקול ישיבה מספר 32 05/07/2016
סדר יום ישיבת ועד ייעודית 14.6.16 14/06/2016
פרוטוקול ישיבה יעודית בנושא קיטנות קיץ 14/06/2016
סדר יום ישיבת ועד ייעודית 10.6.16 10/06/2016
פרוטוקול ישיבה יעודית 10.6.16 10/06/2016
סדר יום ישיבת ועד מספר 30 31/05/2016
פרוטוקול ישיבה מספר 30 (דו"ח כספי מבוקר 2015) 31/05/2016
סדר יום ישיבת ועד מספר 29 04/05/2016
פרוטוקול ישיבת ועד מספר 29 04/05/2016
פרוטוקול ישיבה מספר 28 19/04/2016
סדר יום ישיבת ועד מספר 28 19/04/2016
סדר יום ישיבת ועד מספר 27 15/03/2016
פרוטוקול ישיבה מספר 27 15/03/2016
סדר יום ישיבת ועד מספר 26 26/01/2016
פרוטוקול ישיבה מספר 26 26/01/2016
סדר יום ישיבת ועד מספר 25 15/12/2015
פרוטוקול ישיבה מספר 25 15/12/2015
סדר יום ישיבת ועד מספר 24 27/10/2015
פרוטוקול ישיבה מספר 24 27/10/2015
סדר יום ישיבת ועד מספר 23 25/08/2015
פרוטוקול ישיבה מספר 23 25/08/2015
סדר יום ישיבת ועד מספר 22 28/07/2015
פרוטוקול ישיבת ועד מספר 22 28/07/2015
סדר יום ישיבת ועד מספר 21 16/06/2015
פרוטוקול ישיבה מספר 21 16/06/2015
סדר יום ישיבת ועד מספר 20 19/05/2015
פרוטוקול ישיבה מספר 20 19/05/2015
סדר יום ישיבת ועד מספר 19 14/04/2015
פרוטוקול ישיבה מספר 19 14/04/2015
סדר יום ישיבת ועד מספר 18 10/03/2015
פרוטוקול ישיבה מספר 18 10/03/2015
פרוטוקול ישיבה מספר 17 04/02/2015
סדר יום ישיבת ועד מספר 17 03/02/2015
פרוטוקול ישיבה מספר 16 30/12/2014
פרוטוקול ישיבת ועד מספר 15 15/11/2014
סדר יום ישיבת ועד מספר 15 15/11/2014
פרוטוקול ישיבת ועד מספר 14 09/11/2014
סדר יום ישיבת ועד מספר 14 09/11/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 13 02/11/2014
סדר יום ישיבה מספר 13-ישיבה שלא מן המניין בדלתיים סגורות 02/11/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 12 05/10/2014
סדר יום ישיבה מספר 12 05/10/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 11 02/09/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 11 - תוספת 02/09/2014
סדר יום ישיבה מספר 11 02/09/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 10 30/07/2014
סדר יום ישיבה מספר 10 30/07/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 9 14/07/2014
סדר יום ישיבה מספר 9 14/07/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 8 28/06/2014
סדר יום ישיבה מספר 8 28/06/2014
תיקון לפרוטוקול ישיבה מספר 5 25/05/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 7 17/05/2014
סדר יום ישיבה מספר 7 17/05/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 6 01/05/2014
סדר יום ישיבה מספר 6 01/05/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 5 08/04/2014
סדר יום ישיבה מספר 5 08/04/2014
הקצאת שטח לעיר הנוער 30/03/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 4 11/03/2014
סדר יום ישיבה מס' 4 11/03/2014
פרוטוקול ישיבת ועד מס 4 11/03/2014
פרוטוקול ישיבה מספר 3 18/02/2014
סדר יום ישיבה מס' 3 18/02/2014
2 22/01/2014
1 (ועד חדש) 08/01/2014
מסמך קוי יסוד ועד צור הדסה 2014 08/01/2014
68 05/11/2013
67 27/08/2013
תיקון לפרוטוקול 66 11/08/2013
הבהרה לפרוטוקול 66 11/08/2013
66 02/07/2013
65 21/05/2013
64 09/04/2013
63 12/02/2013
62 02/01/2013
61 18/12/2012
60 20/11/2012
59 07/11/2012
58 23/09/2012
57 12/09/2012
56 24/07/2012
55 27/06/2012
54 08/05/2012
53 15/04/2012
52 28/02/2012
51 31/01/2012
50 04/01/2012
49 30/11/2011
48 01/11/2011
47 07/10/2011