מרכז חלוקת דואר צור הדסה

מרכז חלוקת דואר צור הדסה

החל מ – 3.12.17 מרכז חלוקת הדואר יפעל במתכונת הבאה :

בימים א',ב' ג',ד',ה'      16:00-18:30 

**********************************

** אנו ניזונים מהעדכון שדואר ישראל מעביר לנו ואין אנו אחראיים לא על שעות הפתיחה ולא על פרסומם.**