גבייה

בוועד צור הדסה פועלת מחלקת גבייה מקצועית. המחלקה גובה כספים מכוח מספר חוקים. 

חקיקה ראשית

צו הארנונה – הצו נקבע ע"י מליאת המועצה האזורית, ומקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר. לאחר מכן הוא מקבל תוקף בחוק ההסדרים של חוק מדינה.
בצו מוסדרים תשלומי הארנונה .

מיסי הוועד מוסדרים עפ"י צו המועצות אזוריות / מקומיות מצ"ב – סעיף 133 בעמוד 45 הוא הרלוונטי .

חוקי עזר

יתר התשלומים להלן נגבים מתוקף חוקי עזר. כל רשות מקומית רשאית לקבוע חוקי עזר במטרה לשפר את השירות, ולקבוע כללים קבועים לשירותים ולגבייה בגינם.

חוקי העזר מוגדרים כחקיקת משנה, ואינם חוק מדינה. חקיקת משנה,פקודות, צווים, תקנות, חוקי עזר, כוחם יפה כמו כל חוק אחר לכל דבר ועניין. תהליך אישורם של חוקי עזר, עובר אישור מליאת המועצה ולאחר מכן הוא נדרש לעבור בדיקה של משרד הפנים. את חוק העזר צריכים לאשר שר הפנים והשר הרלוונטי במקרה בו מדובר בחקיקת חוקים מתחומים אחרים.  החוק נכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות. 

גביית תשלומי מים – וועד צור הדסה רשום ברשות המים כספק מים. ככזה הוא רשאי לספק מים לתושבים בתחומו, ומחויב לגבות תעריפים המוכתבים ע"י רשות המים. 

חיבור למערכת המים –  בעת חיבור מד מים לצרכן נדרש התושב לשלם אגרת חיבור. אגרת החיבור מקבלת תוקף מחוק העזר שירותי מים למטה יהודה.  

אגרת ביוב – וועד צור הדסה מפעיל ומתחזק את מערכת הביוב בישוב. הוועד גובה אגרת ביוב שבמהותה מיועדת לאחזקת המערכות. אגרת הביוב נקבעת ע"י חוק העזר למטה יהודה אחזקת מערכות ביוב. 

היטל שירותי שמירה – ההיטל נגבה עפ"י חוק עזר למטה יהודה ( שירותי השמירה ), התשע"ז 2016 . החוק קובע במדויק את היקף השמירה ואת התשלום בגינה. 

הגבייה בפועל

את הגביה ניתן לבצע באחת משתי האפשרויות הבאות:

פקיד הגבייה ביישוב מטעם חברת מילגם
שעות הקבלה בימים: א,ב,ג,ה 08:30-15:30 . יום ב 16:00-18:00 .
ניתן לשלוח מייל ל: gviya@tzur-hadassa.org.il 
טפסים להורדה

במוקד תשלומים הטלפוני

בנוסף לפקיד הגביה בישוב, שכר הוועד מוקד מקצועי לתשלומים ולברורים בנושאי גבייה. המוקד מופעל ע"י חברת מילגם call מקבוצת מילגם. המוקד מאויש ע"י עובדים מקצועיים. העובדים הם בעצם הרחבה של מחלקת הגבייה הפועלת ביישוב. במהלך שיחה עם תושב, עובדי מילגם call נכנסים לתוך מחשבי הוועד, ממש לתוכנת הגבייה של הוועד.

המוקד פעיל בימים: א-ה בשעות: 08:00-20:00 ובימים ו' וערבי חג בשעות: 08:00-12:00.

הטלפון: 0722755431 .

ראוי לציין כי שיטה זאת פועלת בהצלחה במאות רשויות מקומיות.

צפייה בכרטסת התושב – גבייה

שירות משלים נוסף הוא האינטרנט. כל תושב יכול לצפות בכרטסת החשבונות שלו דרך האינטרנט. לאפליקציה קוראים "תיק תושב" וניתן להכנס למערכת באופן פשוט וידידותי דרך אתר היישוב. בכניסה הראשונה נדרשים הכנסת פרטים וכיו"ב. זהו תהליך קצר מאוד (אם נתקלתם בקושי אנא פנו למזכירות).  

שינוי שיטת הגבייה במזכירות לתושבים בעלי הוראת קבע לארנונה ומים 

בכוונת הועד, לבצע שינוי בשיטת גביית התלושים התקופתיים וזאת החל מתקופה 6 שנת 2014, דהיינו החל מתלוש של חודשים נובמבר דצמבר. התלוש שיופק יכלול גם את החיוב התקופתי עבור הארנונה ומיסי הועד (בנוסף למים, הביוב והיטל הביטחון), אך ורק למי שמשלם דרך מחלקת הגביה במזכירות היישוב. תושבים שמשלמים ארנונה דרך המועצה לא יראו כל שינוי בתלוש. התלוש שיישלח לתושבים יישלח תמיד בתחילת חודש אי זוגי.

לכל המשלמים בהוראת קבע, בין אם הוראת הקבע היא בנקאית  ובין אם בכרטיס אשראי, התשלום יפוצל ל-2 תשלומים שווים . התשלום הראשון ייגבה ב- 15/11/2014 והתשלום השני ייגבה ב- 15/12/2014 (וכך גביית התשלומים תתנהג בהתאם- הפקת התלוש בחודש אי זוגי, תשלום ראשון בחודש אי זוגי, תשלום שני בחודש זוגי)
תושבים שאינם משלמים בהסדר : מועד התשלום האחרון יהיה בכל 15 לחודש אי זוגי ולא חודש זוגי כפי שהיה נהוג עד היום.
כוונתנו היא להקל על התושבים בגביית התשלומים למשלמים בהוראת קבע, כמו כן להביא לידי ביטוי את חיוב הארנונה בתלוש.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת הגבייה במזכירות, בטלפון: 02-5346866.

שאלות נפוצות והתשובות עליהן

שאלה: קיבלתי שובר שנתי מהמועצה לתשלום עד ה 15/1. השובר הגיע ב 16/1. האם התשלום יישא ריבית?
תשובה: המועצה האזורית תאפשר את ביצוע התשלום עד- 31.1 ללא ריבית והצמדה.


שאלה: אני משלם את תשלומי הארנונה ומיסי הוועד באופן קבוע בהו"ק. האם אני צריך להתייחס לשובר התשלום שנשלח אלי ?
תשובה: המועצה האזורית מאפשרת לתושביה לבחור האם ברצונם לשלם את הארנונה ומסי הוועד מראש לכל שנת הכספים. באותה העת, יכולים התושבים לבחור לשלם ב- 6 תשלומים במועדים הנקובים בצו המסים של המועצה לשנת התשלום. אם הנך משלם את הארנונה ומסי הוועד בהסדר הוראת הקבע מול הוועד המקומי, מומלץ לך להרים טלפון למוקד הטלפוני כדי לאמת את הפרטים. בהינתן הסדר הוראת קבע מול הוועד המקומי, אין חובה לשלם את הארנונה ומסי הוועד מראש לכל השנה. בתוך כך נדגיש, כי השובר השנתי שקיבלת מהמועצה, נושא בחובו גם את שומת הארנונה שנערכה עבורך לשנת הכספים הספציפית וייתכן שתרצה לתעד זאת בספרייתך.

לידיעת המשלמים בכרטיסי אשראי

בעקבות הפעלת תקן PCI (אבטחת מידע לסליקת כרטיסי אשראי), תושבים שיבקשו לשלם את חשבונותיהם במענה הקולי או דרך אתר הרשות, יתבקשו להקליד את 3 הספרות האחרונות בגב כרטיס האשראי.

טפסים להורדה:

לחצו כאן