בתי כנסת ומקווה

בתי כנסת בישוב

מרכז רוחני העמק יצחק עוקבי 052-3514481
 הר כיתרון                              יהודה שטרנברג 052-8905523
הצור והצוהר                         הרב לוי קופר 050-6905490
בית הקהילה ליהדות מתקדמת   הרבה סטייסי בלנק 054-2487476
בית הכנסת בשכונה הותיקה חיים ולדנברג 054-5898103
מקווה - לנשים בלבד בלנית- שרה קופר https://www.mikvezh.com/