מכרז למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה
למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות - מכרז פומבי מס' 10/24


לפרטים נוספים והגשת המכרז לחצו כאן


מסמך הבהרות מספר 1  לחצו כאן

מסמך הבהרות מספר 2  לחצו כאן

מסמך הבהרות מספר 3  לחצו כאן

מפגש מציעים – יום חמישי 16/05/24  בשעה 11:00 במזכירות המועצה – הדפנה 2.

לפרוטוקול מפגש מציעים  לחצו כאן

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום שלישי, 21/05/24.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.

את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה,
בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק בטלפון: ​02-5346866
תמורת סך של 1,500 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב:
"מכרז 10/2024 למתן שירותי הסעות"
בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה 
עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום ראשון 02/06/24 עד השעה 12:00 בצהריים.

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל [email protected]
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866

פתיחת מכרז המכרז יתבצעו באופן מקוון ביום ראשון 02/06/24 בשעה 12:00
לצפייה לחצו כאן
* מועד הפתיחה עשוי להשתנות, יש להתעדכן מעת לעת.

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה