מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות
במועצה המקומית צור הדסה - מכרז פומבי מס' 06/2024

לפרטים נוספים והגשת המכרז לחצו כאן

לצפייה בכתב כמויות ואומדן לקבלנים לחצו כאן

מפגש מציעים חובה יתקיים בזום ביום שלישי 02/04/24 בשעה 13:00
קישור: https://meet.google.com/zzz-kygv-ysc

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום ראשון, 14/04/2024 בשעה 12:00 בצהריים.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.

למענה לשאלות הבהרה לחצו כאן

את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה, בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק בטלפון: ​02-5346866 (שלוחה 2) תמורת סך של 1,500 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב:
"מכרז פומבי מס' 06/2024 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות צור הדסה"

בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה 
עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום חמישי 15/05/24 עד השעה 12:00 בצהריים.

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל [email protected].
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866

תאריך פתיחת המכרז - 15/05/24 בשעה 12:00
מצ"ב קישור לזום לפתיחת המכרז. לצפייה לחצו כאן

* יתכנו שינויים, יש להתעדכן ביום הגשת המכרז. 
                

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה