המועצה המקומית צור הדסה (להלן: "המועצה") מבקשים להודיע על שינוי המועד האחרון להגשת ההצעות:
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום א', 19.05.2024 בשעה 12:00.

שימו לב -
הבהרה יזומה - שינוי תנאי הסף ורכיבי האיכות
 לחצו כאן

מכרז למתן שירותי גביה, חיובים ושרות לקוחות - מכרז מס' 11/2024
לפרטים נוספים והגשת המכרז לחצו כאן

שימו לב - יש לצרף בהגשה בתוך המעטפה גם דיסק און קי עם כל המסמכים.

לנוסח ערבות מעודכן לחצו כאן

למענה לשאלות הבהרה לחצו כאן

למאזן גביה לחצו כאן
* בנתוני הארנונה חסרים נתונים של 500 בתי אב

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום רביעי, 11/04/2024 בשעה 12:00 בצהריים.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.

את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה, בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק בטלפון: ​02-5346866 (שלוחה 2)
תמורת סך של 1500 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב:
"מכרז 11/24 למתן שירותי גביה, חיובים ושרות לקוחות"

בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה 
עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום שני 06/05/24 עד השעה 12:00 בצהריים.

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל [email protected].
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866

תאריך פתיחת המכרז - 06/05/24  בשעה 12:30
מצ"ב קישור לזום לפתיחת המכרז. לצפייה לחצו כאן

* יתכנו שינויים, יש להתעדכן ביום הגשת המכרז.     
            

בהצלחה,

מועצה מקומית צור הדסה