בית-הספר היסודי- ממ"ד לביא

 

 אדני החינוך בבית הספר

מחויבות לערכי הנצח של  עם ישראל. דגש מרכזי בחינוך יהיה על קיום ולימוד אורח חיים דתי, לשמירת מצוות ולקיום אורח חיים דתי ברוח "תורה ועבודה", לאהבת התורה, העם והארץ, לימוד מעמיק של עולם היהדות ברוח פתוחה וביקורתית, תוך הכרת מגוון הדעות בארון הספרים היהודי.
 

שותפות קהילתית

כל תלמיד הוא חלק מתבנית משפחתו וסביבתו הקרובה. מיצוי היכולות של התלמיד יושג בהקשר של מחויבות לקהילה ולחברה. אנו תפילה שעיצוב התלמיד יניב בוגר שהוא שותף פעיל בקהילה המקבל עליו אחריות ערכית כלפי מעשיו וכלפי הסובב אותו.
בית הספר ישמור על ערוצי תקשורת עם הקהילה הקרובה ליצירת הזדמנויות חינוכיות היוצרות שיח מתמיד בתחומי:

*        חיי יצירה ובניין בארץ ישראל.
*        שותפות בבניית חברה צודקת ושוויונית ברוח חזונם של נביאי ישראל.
*        נאמנות למדינה, מוסדותיה וחוקיה.
*        מחויבות לדמוקרטיה ולשוויון האדם.
*        פיתוח הזיקה לכל חלקי האוכלוסייה בארץ ובגולה.
*        פתיחות ולסובלנות.
*        כיבוד ושמירה על ערכי הסביבה, ולחיזוק הקשר בין האדם והטבע.


 

טיפוח הייחודיות העצמית


כל תלמיד התברך ביכולות ובכישורים ועלינו לטפחם. על ביה"ס לאתגר ע"מ להעשיר את מגוון של תחומי דעת שיהיו בסיס עשיר ויציב להתפתחות אינטלקטואלית של הילד:

*        הקניית אהבת הלימוד.
*        דגש על יושר אישי ואחריות.
*        אחריות הדדית
*        הקניית רגישות, ידע והבנה בתחומי תרבות ואמנות.  
*        הקניית ידע והשכלה בנושאים המרכזיים לנו ולדורנו.
*        פיתוח ועידוד הסקרנות.
*        השגיות המושתת על לימוד בצוותא
*        לחינוך שוויוני לבנים ולבנות תוך מתן ביטוי לייחודו של כל אחד ואחת.


 

כלים ליישום העקרונות


דרך ארץ קדמה לתורה - אנו מאמינים שכל חינוך ראוי ראשיתו ומותנה בדרך ארץ. התנהגות של כבוד הדדי בין התלמיד לבין חברו, בין המורה  לבין תלמדו ולהפך, ובתוך משפחת בית הספר.

עושרה של מורשת התרבות היהודית רחב מים – אנו מאמינים שיש להעשיר את הלימוד בחשיפה בלתי אמצעית של הכרות חוויתית בטיול, מוזיקה, דרמה וכל מסגרת אומנותית אפשרית

לימוד שיש עמו מעשה - מאמץ יוקדש לפעילות משלימה את מערך הלימוד התנדבויות בקהילה , כמו קשר עם גיל הזהב ועוד

 

הכלים להשגת עקרונות בית הספר ומטרותיו

  • כיתת-אם גמישה לבנים ובנות
  • כיתות לימוד מעורבות (גילית)
  • חונכות של תמידים בוגרים
  • אפשרות   למסלולי לימוד אישיים
  • יצירת תרבות של לימוד עמיתים
  • מעורבות ושותפות הורים - בתהליכים החינוכיים ובתחומים נוספים.
  • שינוי, רענון ואתגרים חדשים הם תנאי להתמודדות עם האתגרים החינוכיים
  • טיפוח עבודת צוות, תמיכה הדדית, ושאיפה למקצועיות מתמדת.

 
לאתר הרישמי של בית הספר לחצו
ליצירת קשר לחצו