חזון בית הספר

בית הספר הממלכתי דתי לביא מפתח זהות ציונית דתית מתוך מיצוי ומצוינות
ומכשיר את תלמידיו לאתגרי המחר באמצעות קהילות לומדות ופדגוגיות חדשניות.

 

מי אנחנו:

 • בית ספר ממ''ד לביא מהווה משפחה המצמיחה תלמידים המממשים את סגולותיהם כלומדים עצמאיים ויצירתיים.
 • בית הספר מטפח את זהותם הציונית-דתית של תלמידיו מתוך אהבה וחיבור לעם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל.
 • בית הספר מפתח תרבות שיח ומעורבות חברתית המושתתים על ערכים של כבוד האדם.
 • בית הספר מתאים את אופיו ואת סביבתו לעולם המשתנה והדינמי של המאה 21, באמצעות פיתוח קהילות לומדות ופדגוגיות חדשניות.

 

דרכי יישום:

 • התלמידים פעילים, מתנסים ויוצרים בסביבתם, בהנחיית המורה.
 • הסביבה מותאמת להתפתחות האישית והערכית של כל תלמיד.
 • התלמידים מתקדמים בציר התפתחות אישי, בהלימה לתכנית הלימודים.
 • המורים מתפתחים בקהילות לומדות מתוך שיתוף

 

מה נראה בשטח?

מבנה השיעור:

 • השיעורים יהיו בנויים מיחידות תוכן לימודיות המבוססות על רעיון גדול משמעותי, ארוך והוליסטי (מא"ה)
 • דינאמניות, אוטונומיה וגמישות. נתונים משתנים (אורך השיעור, כמות התלמידים, אנשי הצוות ועוד)
 • שילוב של מתודות מגוונות (למידה בתנועה, משחק, ועוד)
 • התנסות במגוון סגנונות למידה
 • זימון משימות מאתגרות
 • זימון משימות בחירה

תרבות שיח:

יצירת סביבה המעודדת שיח מצמיח ומכבד בין השותפים בכיתה.

 • תרבות השיח מתקיימת עפ" מודל תקשורת מקרבת.
 • ניכר שיתוף פעולה בין התלמידים (בזוגות, בקבוצות, בצוותים משתנים)
 • יכולת ניהול דיאלוג מכבד
 • שיתוף ברגשות
 • מסוגלות כל תלמיד להעריך את יכולותיו וביצועיו.