חטיבת הביניים "דרור"

חטיבת הביניים "'דרור"- בית ספר צומח בצור הדסה.

בשנת הלימודים תשע"ח יפעלו בבית הספר כיתה ז' וכיתה ח'.

טלפון 02-9916315

פקס 02-9917628