הורים יקרים,
המועצה המקומית צור הדסה נערכת בימים אלו להקמת מערך ההסעות לשנת תשפ"ה.
הבקשות להסעות מיועדות לתלמידי החינוך הרגיל בהתאם למיפוי המועצה.
המועצה תבחן את הבקשה ותעשה כמיטב יכולתה להתאים את מערך ההסעות בהתאם למיפוי של משרד החינוך, אך אינה יכולה להתחייב להסיע לכל המוסדות.
המסלול הסופי של ההסעות יקבע בהתאם למספר הילדים הזכאים להסעה לכל יעד.

הבקשות לרישום ההסעה מיועדות:

  • תלמידים הלומדים בזרם הממלכתי דתי, בחטיבות הביניים והתיכון, במוסדות החינוך ע"פ מיפוי של משרד החינוך בבית שמש וירושלים וזאת משום שאין בצור הדסה חטיבות ביניים ותיכונים ממלכתיים דתיים.
  • הסעות פנימיות- ילדים הלומדים בביתי הספר היסודיים בתוך המועצה: הדסים, צורים, לביא ומעיינות.

בקשות מיוחדות יש לפנות לרשות במייל שכתובתו: [email protected] .

שימו לב - לא יתאפשר רישום במידה וכתובת המגורים של הילד אינה רשומה במועצה.

יש לעדכן כתובת מגורים במשרד הפנים ולקבל "תמצית רישום מרשם האוכלוסין" של הילד.
לאחר עדכון הכתובת יש לשלוח את תמצית הרישום למייל שכתובתו: [email protected] .
ללא רישום הילד במרשם האוכלוסין לא נוכל לכלול אותו במערך ההסעות.

ילדים הנמצאים במשמורת משותפת של שני הורים שאחד מהם אינו תושב הישוב- נא לפנות במייל מפורט [email protected].

בקשות לדיון בוועדת חריגים יש להפנות למייל שכתובתו: [email protected].

להגשת הבקשה להסעות לחצו כאן 

שימו לב,
ניתן להגיש את הבקשות לרישום עד ליום חמישי 04.07.2024


בברכה,
אגף החינוך 
מועצה מוקומית צור הדסה