טופס זה מיועד:

  •  לתושבים חדשים שרכשו /שכרו דירה במועצה המקומית צור הדסה ואמורים להתאכלס בשנת הלימודים הבאה תשפ"ה וטרם עדכנו ת"ז בצור הדסה. 
  • לתושבים שת.ז שלהם אינה מעודכנת כרשומים כתושבים במועצה המקומית צור הדסה.

הנכם נדרשים  לצרף לטופס את המסמכים הבאים:

  • חוזה קניה/בניה /היתר בניה /שכירות (עמוד ראשון)

  • ביטול רישום מהרשות הקודמת

  • ספח ת"ז שני ההורים

  • ***עבור ילדי הגנים בלבד: לאחר קליטת הנתונים במערכת ניצור קשר להסדרת התשלום ע"ס 336 ש"ח עבור תוכנית העשרה וביטוח 

פרטי הדירה

 
פרטי הילדים
פרטי הילד/ה (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטימספר ת.זתאריך לידהשם המוסד (גן/בי"ס)כיתה
הצהרה

ידוע לי כי הרישום של בני/בתי:

  1. יהיה תקף בתנאי שהכתובת בתעודת הזהות תהיה באחד מהישובים במועצה אזורית מטה יהודה.
  2. שינוי הכתובת יבוצע לא יאוחר מתאריך 01/08/2024 לאחר תאריך זה יבוטל  הרישום.

פרטי הורה 1

פרטי הורה 2

 

לרישום תלמידים לבתי הספר היסודיים כתות ב' – ו' יש לצרף תעודת תלמיד/ה /הערכה של מחצית ראשונה או תעודה משנה"ל תשפ"ג

סטטוס הורים

* הורים גרושים, שימו לב! הרשמת ילדכם לא תאושר עד למילוי כתב הצהרת הורים גרושים (תיפתח האפשרות למילוי הטופס לאחר בחירת הסטטוס) (חובה) שדה חובה

 
Browser not supported