גילאי הרישום בגני הילדים :

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32 ) התשע"ג – 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 08-07-2013

גילאי 5 : מ - 1 בינואר 2019  כ"ד בטבת  התשע"ט    עד –  31 בדצמבר 2019  ג' בטבת התשע"פ. 

גילאי 4 : מ - 1 בינואר 2020  ד' בטבת  התש"פ    עד –  31 בדצמבר 2020  ט"ז בטבת התשפ"א.

גילאי 3 : מ - 1 בינואר 2021  ד' בטבת  התשפ"ב    עד –  31 בדצמבר 2021  כ"ז בטבת התשפ"ב.

* חריגי גיל הרך- על פי הנחיות משרד החינוך, יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 01/01/2022
* רישום לגני חינוך מיוחד, יבוצע רק לאחר החלטות של ועדות ההשמה.

לידיעתכם- לא יתקיימו ימים פתוחים בגני הילדים.

 

מידע על הרישום

שימו לב:

רישום לגני הילדים

לחצו כאן - למעבר למערכת הרישום