עבור מחלקת חינוך, מועצה מקומית צור הדסה:

 
פרטי הילדים
אנו הורי התלמידים: (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטימס' ת.זתאריך לידהכיתהשם הגן/ביה"סחינוך רגיל/חינוך מיוחד
מהות הבקשה
אנו מבקשים לבטל את הרישום של ילדינו לשנה"ל תשפ"ה.
סיבת הבקשה: (חובה) שדה חובה
 

 
פרטי ההורים

שם מלא

יש להקליד 9 ספרות

יש להקליד ספרות בלבד

 

שם מלא

יש להקליד 9 ספרות

 
הצהרה
אנא סמן (חובה) שדה חובה
  
 

Browser not supported

Browser not supported

 
הערה
הורים גרושים/פרודים שימו לב:
על מנת להשלים את הבקשה עליכם למלא שני טפסים נוספים:

1. טופס כתב הצהרה והתחייבות
2. טופס אישור האם/האב בדבר רישום/ביטול רישום לגן ילדים/ביה"ס

הטפסים נמצאים באתר המועצה.