עבור מחלקת חינוך, רישום גני ילדים, מועצה מקומית צור הדסה:

פרטי ההורה

שם + משפחה

יש להקליד 9 ספרות

יש להקליד ספרות בלבד

 
פרטי הילדים
מאשר/ת לרשום את בני/בתי למסגרות חינוכיות במועצה המקומית צור הדסה: (חובה) שדה חובה
שם מלאמספר ת.ז
 
Browser not supported