בואו לעבוד איתנו - למועצה מקומית צור הדסה דרושים:

מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של מועצה מקומית צור הדסה - מכרז פומבי מס' 4/2023

לפרטים נוספים והגשת המכרז

לחצו כאן

 

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל [email protected]
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866.


המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום ראשון, 24/12/2023 בשעה 12:00 בצהריים
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב "מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של מועצה מקומית צור הדסה"
בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום שני,  15/1/2024 עד השעה 12:00 בצהריים

  • המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  • רק פניות מתאימות תענינה

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה