אישור העדר חובות/ אישור לטאבו

אישור זה ניתן מהמועצה לרשם המקרקעין (טאבו/ רמ"י), ובו המועצה מאשרת כי לבעל הנכס אין חובות למועצה בגין הנכס.
האישור ניתן לאחר שכל התשלומים בגין ארנונה, אגרות ביוב, היטלי ביוב, שמירה והיטלי השבחה שולמו במלואם במזומן/בכ.א לתקופה של 3 חודשים לפחות.  

לידיעתכם- האישור מונפק ע"י מועצה אזורית מטה יהודה.
זמן הנפקה כ-30 יום.

בסיום התהליך תתבקשו ע"י מטה יהודה לפנות למחלקת הגביה, במועצה המקומית צור הדסה, להוצאת אישור העדר חובות בתוקף ל-3 חודשים בכפוף לתשלום מראש לפחות לשלושה חודשים מראש.

להגשת הבקשה יש לשלוח את המסמכים הבאים למייל שכתובתו: [email protected]

-        חוזה רכישה/ מכר
-        נסח טאבו
-        פרטים ליצירת קשר

לקבלת מידע על אישור העדר חובות 

לחצו כאן