היטל שמירה

היטל שמירה הינו מס המוטל מידי שנה, באמצעות חוק עזר על מחזיקים בנכסים (מגורים, מחסנים, עסקים, נכסים בבניה).
היטל השמירה הינו היטל המיועד למימון שירותי שמירה

ראה חוק עזר חוק עזר למטה יהודה שירותי שמירה התשע"ז-2016

לחצו כאן