גביית מים וביוב

מועצה מקומית צור הדסה הינו ספק המים של הישוב.
המועצה רשומה ברשות המים כרשאי לספק מים לתושביו בתחומו, ומחויב לגבות על פי תעריפים הנקבעים ע"י רשות המים.
תעריפים המים והביוב מתעדכנים מדי חצי שנה.
לקישור לספר התעריפים:


לחצו כאן
 

טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת של מים ביחידת דיור להורדת הטופס  לטופס המקוון
בקשה להקלה בגין נזילה להורדת הטופס לטופס המקוון