מעמד סטטוטורי

10/11/14

להלן סקירה של יו"ר הועד, שלומי מגנזי בנושאי מעמדה של צור הדסה ותכנון הבניה העתידי בישוב:

ברצוני לשתף אתכם במתרחש במוסדות התכנון ונבכי הפוליטיקה, על מנת לקבל את תמיכתכם והשתתפותכם, ככל שנידרש, במהלכים אשר אנו נבחר להוביל ועל מנת לקבל את גיבוייו של כל היישוב בימים מורכבים אלו.

 1. סיפוח צור הדסה לירושלים - בשבועות האחרונים הולכת ומתגבשת על ידי גורמים תכנוניים הנתמכים (להערכתנו), בגורמים פוליטיים, תכנית לסיפוח צור הדסה לירושלים. תכנית זו, אשר נידונה בעבר ונפסלה, עלולה להחזיר אותנו שנים רבות אחורה ומסכנת את כל הישגי המועצה האזורית, הוועד המקומי ומתנדביו. אנו רואים בתכנית זו סיפוח ללא כל קשר אמיתי, אלא רק לצורך השתתפות במשחקי איזון אוכלוסייה חסרי תוחלת ואנו שוללים אותו על הסף.
 2. תכנית הפיכתה של צור הדסה לעיר עצמאית – גם תכנית זו הינה תכנית ישנה, אשר נפסלה מכל וכל במוסדות התכנון בעבר. עיקרה של התכנית הוא, הקמת 20,000 יחידות דיור בצור הדסה ויעד של 100,000 תושבים.(רצ"ב פרוטוקול החלטת הרשאות לתכנון 22/10/14). תכנית כזו נידונה לפני כ-15 שנה, טרם הרחבת היישוב. החלטת מוסדות התכנון הארציים, הייתה כי צור הדסה צריכה להישאר יישוב כפרי. החלטה זו אף עוגנה בתכנית המתאר הארצית, תמ"א 35, שקבעה כי צור הדסה תהייה יישוב כפרי עם 20,000 תושבים בסה"כ.

  בשני המקרים, תושבי היישוב ונציגיו, אינם שותפים להליך קבלת ההחלטות, אשר נעשה במחשכים ואינו משקף את הליכי התכנון וקבלת ההחלטות הדמוקרטיים.

  אני חוזר ומדגיש כי כבר לפני שנים, הצליחו הועד המקומי ופעילי הישוב, יחד עם ארגוני הסביבה, פעילים רבים והמועצה האזורית, לשכנע את כל גורמי התכנון ובראשם את המועצה הארצית לתכנון ובניה ומשרד הפנים כי לא זו ולא זו הדרך הנכונה, ושני המהלכים נפסלו.

 3. אישור בותמ"ל תוספת של בניית תוספת של אלף יחידות דיור – עוד הוחלט לאחרונה, להעביר את תכנון השטח שבין צור הדסה למחסום ביתר, בצמוד לביתר עלית, לותמ"ל (ועדה ממשלתית לתכנון מהיר), וזאת באמצעות חוק הותמ"ל החדש והכוחני, המאפשר להעביר החלטות בדרג ארצי ללא שום התחשבות בדרגים מקומיים (רצ"ב החלטה של גב' בינת שוורץ-מילנר מנהלת מנהל תכנון במשרד הפנים אל השר הממונה, השר גדעון סער מיום 30/10/14). מצב זה גורם שוב לכך שתכנית כה רגישה, שהייתה צריכה להיות מלווה על ידי נציגי צור הדסה, המועצה האזורית מטה יהודה, וארגוני הסביבה ואחרים, אשר יבטיחו כי התכנית תשכיל לשלב בין בינוי לבין הנוף הסובב, תעבור בוועדה ארצית בלי מעורבות שלנו. לצערנו מטרת הליך זה הינה קידום תכנית ללא כל איזונים ובלמים, על מנת להופכה לתכנית רחבה ורוויה שכולה מגורים ומגורים ובינה ובין אופי הישוב לא יהיה ולא כלום.
 4. ריבוי גורמים תכנוניים – סכנה נוספת, קשורה בכך ששלושת התכניות הללו, וכן קידום התכנון והפיתוח של המקב"ת, שגם הוא עומד בעינו, יוצרים מצב בו 'כל דיכפין ייתי ויאכל', רשות מקרקעי ישראל מקדמת הכרזה על עיר, עיריית ירושלים מנסה לספח, משרד הפנים והשיכון מקדמים ותמ"ל והחלטה על שיווק מהיר של אלף יחידות דיור, ללא הליך תכנון מסודר, משרד השיכון מפרסם מכרז לתכנון המע"ר – מרכז עסקים ראשי (של איזה סוג יישוב אין לדעת), כחלק מתכנון המקב"ת (השטח הנמצא מערבית לתחנת הדלק של מבוא ביתר ובו מתוכננות לקום 1500 יחידות דיור).

 לסיכום, אוירה תכנונית חדשה השתלטה בזמן האחרון על מקומותינו: לא עוד תכנון משלב פיתוח וסביבה; לא עוד תכנון האוהב את הרי ירושלים. לא עוד תכנון מושכל המקודם מתוך ראייה כוללת. אנחנו בפני תהליכים חדשים כוחניים, של בינוי על חשבון כל היפה והטוב, בהליכים מהירים, לא מתחשבים וכמובן ללא כל שיתוף ציבור. האווירה השוררת בזמן האחרון במדינה והנוגעת לדחיפות הצורך בבנייה מאפשרת קבלת החלטות בתהליכים חפוזים העלולים לפגוע בנו.

 עד היום, לא השכילו מוסדות התכנון לאשר תכנית מתאר מקומית חדשה לצור הדסה, למרות הנחיה ברורה של המועצה הארצית. אזלת יד זו, מאפשרת כעת להרחיב את הישוב מבלי שעומדת לרשות הציבור תכנית מתאר סטטוטורית. השלמת התכנית כעת והצבתה כמסמך תכנוני מנחה ומחייב, לתכנון הישוב, היא מהמשימות החשובות כיום.

לאור כל זאת בכוונתי להוביל:

 1. התנגדות מוחלטת לקידום הפיכת צור הדסה לעיר. מהלך זה מנוגד למגמות איחוד רשויות ומנוגד לתכנית המתאר הארצית המנחה (תמ"א 35)
 2. התנגדות נחרצת לסיפוחה של צור הדסה לעיר ירושלים, ללא רצף גיאוגרפי, תשתיתי או קהילתי.
 3. דרישה בלתי מתפשרת לעצור כל הליך תכנוני חדש בצור הדסה וסביבתה, כולל המקב"ת והותמ"ל, עד לקידומה, בהליך גלוי ושקוף, הכולל שיתוף ציבור, של תכנית מתאר מקומית בעלת תוקף סטטוטורי. תכנית זו תביא בחשבון את מכלול הסוגיות ותקבע הן את מספר היעד של יחידות דיור ביישוב ואופיו והן את קצב פיתוחו של היישוב ושלבי אכלוסו. תכנית זו תשים לעצמה כיעד את שימור צביון היישוב ושמירת השטחים הירוקים בתוכו ובסביבתו.
 4. למען הסר כל ספק, עמדת וועד צור הדסה בראשותי, קובעת באופן חד משמעי, כי רצוננו להישאר משויכים למועצה האזורית מטה יהודה.

כדי להוביל מאבק מוצלח נגד תכניות אלו עלינו לנקוט בכמה צעדים:

 1. חיזוק ידי ראש המועצה האזורית בהובלת המאבק ותמיכה בכל צעד שיינקט לביטול כל אחת מתכניות אלו.
 2. עדכון בזמן אמת של כלל הציבור בכל החלטה הנוגעת לתוכניות אלו.
 3. הקמת וועד מתנדבים שמטרתו לסייע לוועד הישוב במאבק לפי הצורך.
 4. בחינת צעדי מחאה אקטיביים והבנת משמעותם לפי הצורך.

אני שם לי ולוועד היישוב מטרה ראשונה ומרכזית, למנוע מתכניות אלו להתממש ולא לאפשר מהלכים כה גדולים ומשמעותיים, אשר ישנו את פני היישוב ללא הכר, לעמוד לדיון, ללא שיתוף כלל ציבור התושבים.

אני מודה לכם על התמיכה והגיבוי לכך.

 

 בברכה, שלומי מגנזי

יושב ראש הוועד המקומי - צור הדסה