חברי הועד המקומי

רשימת חברי הועד המקומי
תמונה שם ותפקיד טלפון נייד דואר אלקטרוני

שלומי מגנזי
יו"ר הועד,

יו"ר ועדת חינוך

052-3500756

shlomi@tzur-hadassa.org.il

יאיר קמייסקי
סגן יו"ר הועד,

יו"ר ועדת אסטרטגיה

054-4554223 yairk@jdc.org.il
אורי גולדפלם
חבר ועד
052-3689613 uri.goldflam@gmail.com

דניאל זיו

חבר ועד
 

052-4730409 danielzivph@gmail.com
אמיר אזרחי
חבר ועד
050-4383606 amirezrachi@gmail.com
עו"ד עודד אלוש
חבר ועד,
יו"ר ועדות רווחה ומכרזים
054-9008042 aloded@gmail.com
בני גרניט
חבר ועד
 
050-3023798 bennygrnit@gmail.com
אורן כהן מגן
חבר ועד
052-3639414 niloren@gmail.com
 
אורנה לנגרמן
חברת ועד
054-4770542       orna@gcp.co.il
ד"ר חיים קרישפין
חבר ועד
 
050-5282519 haimk@kv-yavne.co.il
עו"ד רות שטרנברג
חברת ועד
050-5603273 rsternberg@012.net.il
 
לחצו כדי לראות תאום ציפיות של חברי הועד ביחס למטרות שהם מבקשים לקדם בקדנציה זו