חברי הועד המקומי

רשימת חברי הועד המקומי
תמונה שם ותפקיד טלפון נייד דואר אלקטרוני

דלית רוסו
 יו"ר הועד

052-773-0957

dalit@tzh.org.il

יאיר קמייסקי

חבר ועד

054-4554223

 

yair@tzur-hadassa.org.il

דורון איילון
חבר ועד
050-8531383 Doroneilon@gmail.com
עירית טוויג רביב

חברת ועד

052-4767257 irittwig@gmail.com
אייל ביבר
חבר ועד
050-6528585 eyb4@walla.co.il

מירב זמיר 

חברת ועד

050-5555354 meravz.law@gmail.com
 

אמיר אזרחי

חבר ועד

050-4383606 amiezrachi@gmail.com
אסתר זזון
חברת ועד
  esterzazon@gmail.com
 
שלום דהן
חבר ועד
  shalom.dahan@icloud.com
דותן אהרון
חבר ועד
  dotanaharon@gmail.com
תומר טיילו
חבר ועד
050-8870633 tomertaylo@gmail.com