יעדי הועד 2015-2016

 חוברת מידעון הועד המציגה את התכניות והיעדים של וועד צור הדסה לשנתיים הקרובות.

היעדים נובעים ממציאות חיינו ומהחזון המשותף לכולנו. לשמור ולקדם את איכות החיים בצור הדסה, את צביונה הייחודי ואופייה.

 לצפיה בפורמט דיגיטלי לחצו.