במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

טפסי גביה להורדה

הסדרת הוראת קבע בכרטיס אשראי על החיובים השוטפים

הודעת חדל חזקה- במידה ומדובר על מכירה/קניה יש לצרף את חוזה מכירה (דף ראשון ואחרון) וצילום ת.ז +ספח של רוכשים.

תצהיר מספר נפשות לצורך הקצבת מים

בקשה לחילופי צרכני מים בנכס

בקשת הקלה בגין נזילת מים

ב
קשה לעריכת ברור של חיוב מים

ב
קשה להעברת זכאות

ב
קשה לביצוע בדיקות נוספות בתשלום