תושבים יקרים,

הוועד המקומי קיים בשבוע שעבר ישיבה בנושא היטל השמירה ביישוב.

נזכיר, כי חוק העזר החדש הקובע תשלום על פי גודל הנכס, נכפה עלינו בניגוד לרצוננו ובוודאי כאשר התעריפים שנקבעו גבוהים ואין בהם צורך לצרכי הבטחון הנוכחיים.

לאחר קבלת חוות דעת משפטיות ודיון ממושך במהלכו הוצגו המהלכים שביצענו בשנה האחרונה למול צרכי הבטחון ויעילותם, חברי הועד החליטו ברוב גורף כי קיימת חשיבות בהחלת חוק עזר למול הפקרת הישוב ללא פתרון אבטחתי.

המשמעות: היטל השמירה לשנת 2017 יעמוד בישוב על סכום של 7.55 ש"ח למ"ר, כפי שהחוק קובע, משום שחוות הדעת המשפטיות הבהירו חד משמעית, כי חוקי עזר הינם מחייבים וכי אין דרך חוקית לגבות בשנה הנוכחית סכום מופחת. יחד עם זאת, אין זה סוף פסוק מבחינתנו, וחברי הועד החליטו, כי יגישו בקשה להפחתת ההיטל החל מינואר 2018 (כפי שמאפשר סעיף 13 בחוק העזר החדש).

כיצד נביא להפחתת ההיטל? הוועד יחל לאחר החג בגיבוש תכנית בטחון אשר תאפשר לנו לחסוך בעלויות השמירה, כך שכל מה שייגבה השנה, מעבר לצרכי היישוב, ישמש כיתרות לשנה הבאה. בדרך זו נוכל להוריד את הגביה ב-2018 באופן משמעותי.

יודגש כי מטרתנו היא שהחיוב החודשי הממוצע עבור השמירה  בשנים 2017 ו-2018 גם יחד, יהיה נמוך יותר ממה שנגבה מדי חודש ב-2016! עוד יודגש: הוועד החליט כי במידה ולא נצליח להוריד את התעריף ב-2018 כפי שאנו מבקשים, לא נאמץ את חוק השמירה בשנה הבאה. 

כדי להשיג את מטרתנו, כלומר להביא להפחתה משמעותית בתעריפי השמירה, אנו עובדים כבר בימים אלה על חישוב היטל השמירה לשנה הבאה. במקביל, כאמור, עלינו להשלים את בחינת צורכי השמירה ביישוב, ביחס לשני קריטריונים: עלויות ויעילות.

תורכם להשפיע – הכנסו והצביעו

בישיבת הוועד הייתה הסכמה גורפת לחשיבותו של הסייר הנייד, וכן הסכמה לגבי פתיחה של הנתיב הנוסף בשער המערבי. עם זאת, עלתה השאלה בנוגע לצורך בשומר הנייח בשער המזרחי. המלצת הוועד הינה להשאיר את השומר הנייח בשער רק בין השעות 22:00 בלילה ל-08:30 בבוקר - ובכך לחסוך בהוצאות הכספיות.

בנושא זה, כמו בנושאים רבים אחרים, חשוב לנו לשתף אתכם, לדעת מה אתם חושבים. לכן, אבקש את מעורבותכם והשתתפותכם בבחירת האפשרות המועדפת עליכם, מבין שתי האפשרויות הבאות:

1. הצבת שומר נייח 24 שעות ביממה בשער המזרחי, כפי שהמצב כיום.

2. הצבת שומר נייח בשער המזרחי בין השעות 22:00 בלילה ל- 8:30 בבוקר בלבד (המלצת הועד).

לבחירת האפשרות המועדפת על-ידיכם, נא לחצו כאן לטופס הבחירה – ולא יאוחר מיום חמישי 20.4.17 בשעה 12:000.

 

תודה מראש על שיתוף הפעולה במילוי הטופס.

שלכם, שלומי מגנזי - יו"ר הוועד