מרכז חלוקת דואר צור הדסה

מרכז חלוקת דואר צור הדסה

החל מ – 19.03.17 מרכז חלוקת הדואר יפעל במתכונת הבאה :

בימים א',ג',ד',ה'      16:00-18:30 

יום ב'                      11:00-14:00   

**********************************

** אנו ניזונים מהעדכון שדואר ישראל מעביר לנו ואין אנו אחראיים לא על שעות הפתיחה ולא על פרסומם.**